Bronnenboeken en lesmethodes

Er zijn bronnenboeken, methodes of andere boeken die je kunnen helpen creativiteit op school vorm te geven. Laat je inspireren door de onderstaande voorbeelden!

Boeken voor in de klas: creativiteit ontwikkelen bij leerlingen

 • Bartels, Rob & Marja van Rossum, Filosoferen doe je zo: leidraad voor de basisschool. Band 1 voor groep 1 t/m 4 (2009). Filosoferen raakt aan creativiteit. In dit boek vind je verschillende oefeningen die filosoferen stimuleert. Kinderen leren er door denken, oordelen, gesprekken voeren en omgaan met verschil (van mening).
 • Bartels, Rob & Marja van Rossum, Filosoferen doe je zo: leidraad voor de basisschool. Band 2 voor groep 5 t/m 8 (2009).
 • Euser, Carolien & Madelinde Hageman, Hoor de zon (2004). Speels en avontuurlijk boek dat de ogen opent voor het bijzondere in het gewone.
 • Gunster, Berthold, Omdenken is stom (2015). Zie voor meer informatie: www.omdenken.nl.
 • Kooij, David van der, Het grote vindingrijkboek (2013). Dit boek gaat in op de achtergrond en het belang van creativiteit en de manier waarop je er in het onderwijs aandacht aan kunt besteden. Toegelicht met lesideeën en persoonlijke ankedotes van de schrijver.
 • Lems, Mariet, Weten waar de woorden zijn: methodiek creatief schrijven voor leerkrachten primair onderwijs en schrijfdocenten (2010).
 • Potter, Molly, Outside the box: stimuleer het creatieve denken in je klas (2012). Dit ideeënboek bestaat uit drie delen voor verschillende leeftijdsgroepen. Het helpt je om het creatieve denken van leerlingen uit groep 3 t/m 8 te stimuleren. Het boek bevat activiteiten die leerlingen uitdagen om op een andere manier te kijken en denken en meer vertrouwen te krijgen in de eigen creativiteit.
 • Rooyackers, P & Saskia Heerkens, Spelen met jeugdboeken (1996). In dit boek zijn fragmenten uit 120 klassieke kinder- en jeugdboeken beschreven. Elk fragment kan gebruikt worden voor een spelvorm, zoals toneel, taalexpressie, creatief schrijven, beeldende expressie, dans, mime en tal van groepsspelletjes. De spelvormen kunnen zonder veel voorbereiding gespeeld worden in de klas.
 • Törngvist, Marit, Opmerkelijke uitvindingen (2015). Tekeningen tonen creatieve, niet voor de hand liggende uitvindingen.

 

Boeken ter inspiratie: over creativiteit in de klas

 • Byttebier, Igor, Creativiteit HOE?ZO! Inzicht, inspiratie en toepassingen voor het optimaal benutten van uw eigen creativiteit en die van uw organisatie (2002). Met dit boek leer je jouw eigen creativiteit kennen. Je leert nieuwe ideeën te bedenken en uit te werken en die van anderen in je werkomgeving te stimuleren.
 • Hilst, Alexandra van der, Voorbij de kaders: verwondering over onze leer-kracht, bewondering voor onze leer-kracht. Dit boek is een aanzet om verschillen in kinderen te (h)erkennen en aan te moedigen. Het boek bestaat uit foto’s, mindmaps en verhalen van onder andere leerkrachten en leerlingen van diverse scholen.
 • Hoeven, M van der e.a. (2014), Cultuur in de Spiegel in de praktijk: een leerplankader voor cultuuronderwijs. SLO biedt een leerplankundige handreiking voor het ontwikkelen van cultuuronderwijs. De handreiking is gebaseerd op de theorie van cultuur van Barend van Heusden. Link: http://www.slo.nl/downloads/2014/cultuur-in-de-spiegel.pdf/
 • Kagan, Spencer & Miguel Kagan, Meervoudige Intelligentie: deel 1, 2 en 3 (2013). Naar aanleiding van de theorie van Howard Gardner beschrijft Kagan verschillende praktische toepassingen van Meervoudige Intelligentie (MI) in het onderwijs.
 • Marzano, Robert J & Tammy Heflebower, Klaar voor de 21e eeuw: vaardigheden voor een veranderende wereld (2016). Marzano en Heflebower betogen dat leerlingen vaardigheden moeten leren die hen voorbereiden op een veranderende wereld. Zij benoemen vijf essentiële vaardigheden, gebaseerd op de 21e-eeuwse vaardigheden, en geven aanbevelingen om hier in het onderwijs op in te zetten.
 • Robinson, S. Ken, Creatieve scholen: een revolutionaire methode over hoe we onze kinderen moeten lesgeven (2015).