Creativiteit: waarmee?

Er zijn verschillende instrumenten gemaakt om het creatief proces te ondersteunen. Je vindt ze hieronder. Klik op de plaatjes om de bestanden te vergroten. Zo kun je de ze gebruiken in de klas of tijdens een teamvergadering.

Hoe creativiteit werkt

Hoe creativiteit werkt kun je makkelijk uitleggen aan de bovenbouw. Kijk maar!

 


Hoe zit het creatief proces in elkaar?

In onderstaande tabel is aangegeven wat de vier fases van het creatief proces omvat én wat dit betekent voor de onderwijspraktijk. Van links naar rechts zijn de vier fases weergegeven.

KC_CREATIEF PROCES

 

Checklist creatief vermogen

Wil je nog eens nagaan of jouw school zich al inzet voor creativiteitsontwikkeling? Vul dan de onderstaande checklist in en bepaal of ondersteuning gewenst is.

 

Creativiteit: hoe werkt dat?

Deze poster licht snel en simpel de basisprincipes van creativiteit toe. Tijdens de ouderavond met Mark Mieras is deze poster aan ouders meegegeven. Wil je het team warm houden voor creativiteit? Hang de poster dan op een opvallende plek ter inspiratie!

 

Creativiteit_hand-out voor ouderavond met Mark Mieras

 

Quickscan creatief vermogen voor leerkrachten

Inzicht in jezelf en je klassituatie is een voorwaarde voor het (bewust) inzetten op creativiteitsontwikkeling. Zoek uit hoe bekwaam jij je voelt hierin en hoe je in de klas aandacht besteedt aan creativiteit. Vul de quickscan voor leerkrachten in!

 

quickscan-leerkrachten_deel-1

quickscan-leerkrachten_deel-2

Quickscans creatief vermogen voor leerlingen

Met deze quickscans voor leerlingen kom je erachter hoe creatief de leerlingen zijn en tijdens welke activiteiten zij hun creativiteit kunnen uiten.

 

quickscan-leerlingen_voorblad

quickscan-leerlingen_deel-1

quickscan-leerlingen_deel-2

quickscan-leerlingen_deel-3

Portfolio

Met een portfolio kun je de creativiteit van leerlingen volgen. Je verzamelt materiaal dat inzicht geeft in de (creatieve) processen en producten van leerlingen. Het portfolio is een verzamelmap. Maar het is ook een middel om leerlingen te leren reflecteren, hun werk te presenteren (en eventueel beoordelen) hun eigen ontwikkeling te volgen. Er zijn verschillende typen portfolio. Een ervan is een digitaal portfolio genaamd Schoolfolio.

 

Schoolfolio

 

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.schoolfolio.nl/

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Schoolfolio? Neem dan contact op met jos.bol@kunstcentraal.nl. Wellicht kunnen we u adviseren over het gebruik ervan of op uw school een teamtraining geven!