Scholen laten het zien

Weten hoe andere scholen hun culturele omgeving bij hun onderwijs betrekken? Laat je inspireren!

 

Verbinden aan je curriculum

Je kunt je eigen omgeving verbinden aan thema’s uit Wereldoriëntatie. Denk bijvoorbeeld aan de Middeleeuwen of de Tweede Wereldoorlog. Bekijk het filmpje van een school in Vianen. Zij maken een stadswandeling langs het verleden met een gids en bezoeken belangrijke plekken en monumenten na de lessen uit de methode hierover in de klas.

 

In een atelier of cultuurmiddag 

  1. Er zijn verschillende scholen die gebruik maken van hun externe vakdocent beeldend, drama, dans of muziek uit de eigen gemeente in hun atelier of cultuurmiddag. Zo kunnen je kinderen hun talent laten ontdekken en ze enthousiasmeren om hiermee na school verder te gaan (buitenschools of naschools).
  2. Je eigen leerkracht die een passie heeft voor een van de cultuurvakken een koppeling laten maken naar de eigen omgeving en de leerlingen vanuit muziek, beweging, beeld, tekst of erfgoed laten onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan:
    – Welke geluiden zijn er in mijn buurt die we in een muziekstuk kunnen vangen? Of welke geluiden zijn verdwenen?
    – Bezoek enkele bijzondere plekken in de eigen omgeving, praat met elkaar waarom en wanneer plekken van betekenis zijn en laat leerlingen daarna  een eigen monument van betekenis maken.
    – Welke woorden zijn er in mijn wijk? Welke woorden komen er bij mij op als we bepaalde plekken noemen? Verzamel woorden door assocaties te maken of gevoelens eraan te geven of ze vanuit zintuigen te benoemen en maak tot slot een gedicht met deze woorden.
  3. Je kunt natuurlijk ook een ouder met een interessant creatief beroep betrekken om een les te verzorgen in het atelier of cultuurmiddag.
  4. Ga erop uit en breng een bezoek aan een atelier van een kunstenaar om te laten zien hoe iemand werkt met een bepaald materiaal waarna de kinderen hiermee zelf aan de slag gaan. Of je bezoekt een fort of museum of loopt door de wijk om mooie foto’s te maken die je daarna gaat bewerken.

Schoolbrede aanpak: een jaarlijks feest als Sinterklaas

Een basisschool in Wijk bij Duurstede heeft het jaarlijkse Sinterklaasfeest verbonden met verschillende plekken met een historische waarde. Iedere leerkracht koos een plek in Wijk die gekoppeld kon worden aan onderwerpen vanuit de methodes voor taalverwerving, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, wetenschap en technologie en zelfs rekenen Door een prikkelende startvraag werd gebruik gemaakt van het creatief proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren of presenteren).  Er werd een kunstzinnige opdracht bedacht om het onderzoek naar het erfgoed in de omgeving te versterken doordat leerlingen met materialen, vormen en betekenis konden experimenteren. Twee voorbeelden van deze schoolbrede aanpak:

Groep 3 en 4: gevels van Wijk bij Duurstede
Geïnspireerd door het verhaal van Annie M.G. Schmidt waarin Sinterklaas zijn kleren kwijt is, onderzoekt de klas wat Sinterklaas nu eigenlijk Sinterklaas maakt. Wat typeert zijn kleding en hoe kun je met gewone voorwerpen uit het dagelijks leven toch Sint en Piet aankleden. Daarna bekijken de leerlingen gevels en daken van hun eigen huis en in het historische centrum. Wat is nu fijn voor Sint, zijn paard en Pieten? Tot slot bouwen zij een gevel in de speelzaal.
Koppeling methodes: wonen, kleding (wo), symboliek (beeldend, drama), non-verbale communicatie (drama), rekenen.

Groep 5 en 6 : kasteel Wijk bij Duurstede
Stel dat het Sinterklaashuis in onze eigen omgeving zou staan?  Wat is dan een geschikte plek? Het onderzoek begint met het bedenken waar het huis van Sinterklaas eigenlijk aan moet voldoen. Welk gebouw uit onze eigen omgeving is dan een mogelijkheid? De klas gaat op ontdekking uit bij het oude kasteel en bekijkt of hun lijst van voorwaarden van toepassing is op dit gebouw. Daarna bekijken ze de bereikbaarheid van het kasteel met een schip en daarmee onderzoeken zij hoe het komt dat Wijk bij Duurstede zo’n belangrijke plek is geweest in het verleden. Uiteindelijk hebben de leerlingen in groepjes een voorstel/schets/maquette van ruimtes in het kasteel die geschikt zijn voor Sint en pieten.
Koppeling methodes: wonen, vervoer en verkeer, Dorestad (wo), afmetingen (rekenen)