Les 3 In de Elektruck

Lesinhoud
De leerlingen maken in tweetallen een eigen beat in de Elektruck. In de klas krijgen ze een workshop van studenten van de Herman Brood Academie.
Benodigdheden
  • Mijn eigen stijl voor de Elektruck uit les 2
  • eventueel een eigen instrument of voorwerp (voor wie dat wil gebruiken in de Elektruck)
  • eventueel tekst om te rappen of te zingen (voor wie dat wil gebruiken in de Elektruck)
Activiteiten
  1. In de Elektruck
  2. Workshop in de klas
Tijd
60 minuten in de Elektruck 60 minuten in de klas (In totaal is de klas 2 uur bezig met het project.)
Locatie
in de Elektruck op het schoolplein in de klas
Voorbereiding
  • Verdeel de leerlingen over twee groepen.
  • Zorg dat de tweetallen uit les 2 bij elkaar zitten.
  • Laat de leerlingen hun mindmap meenemen.

In de Elektruck

Bas en Roel
Bas en Roel

De leerlingen gaan in twee groepen naar de Elektruck om hun beat te maken. Ze doen dat in de tweetallen uit les 2.
De leerlingen nemen hun A4 Mijn eigen stijl voor de Elektruck mee, zodat ze hun inspiratiebron bij zich hebben. Hoe duidelijker hun idee voor de beat is, hoe makkelijker ze aan het werk kunnen gaan en hierbij begeleid kunnen worden.

In de Elektruck werken de leerlingen met het programma Ableton Live. In dit programma is een samplebibliotheek gemaakt, waar de leerlingen uit kunnen kiezen.
In deze samplebibliotheek zitten ook samples van Tom Ven, de student die in het filmpje van de Herman Brood Academie te zien is.

electruck

Naast samples uit de bibliotheek kunnen de leerlingen ook hun eigen geluiden opnemen: hun stem, een instrument of een ander voorwerp.

Bas en Roel van De Elektruck begeleiden de leerlingen in de truck bij het maken van hun beat.

 

 

 

Er hoeft geen leerkracht in de Elektruck aanwezig te zijn.

 

In de klas

In de klas krijgen de leerlingen die niet in de Elektruck zijn, een workshop van 2 studenten vocals en beat creating van de Herman Brood Academie. Zij zullen laten zien en horen hoe zij muziek maken, wat hun inspiratie is, hoe zij muziek beleven.
Aansluitend bij hun eigen stijl gaan ze ook praktisch aan de slag met de leerlingen.

Bij deze workshop moet je als leerkracht aanwezig zijn.

 

De resultaten

De dag na de workshop in de Elektruck staan de beats die de leerlingen hebben gemaakt op de speciale website: on tour in Wijk bij Duurstede en Leusden van de Elektruck.