Over het project

Samenvattingde-Elektruck-1024x683

Veel muziek wordt digitaal gemaakt. Er zijn ook veel manieren om zelf digitale muziek te maken: met apps, computerprogramma’s, samples en loopers.
In het project De Elektruck on tour maken de leerlingen in duo’s zelf digitale muziek. Dit doen ze in een workshop in de Elektruck.

Als voorbereiding op deze workshop maken de leerlingen kennis met een beat creator en een vocalist: in een filmpje vertellen twee studenten van de Herman Brood Academie hoe zij te werk gaan.
De leerlingen onderzoeken hoe muziekstukken in elkaar zitten, aan de hand van clips van o.a. Stromae en Ed Sheeran. En de leerlingen gaan op zoek naar inspiratie voor hun eigen beat.
Na de workshop in de Elektruck kunnen de leerlingen op verschillende manieren verder met hun zelfgemaakte beat.

Dit project is een onderdeel van het Kunstmenu van Kunst Centraal. In het Kunstmenu ervaren leerlingen kunst van professionele kunstenaars.

 

2-meisjes-groot-300x233 elektruck [elektruck]

Inhoud

Dit project sluit aan bij de muziek die om ons heen te horen is.
Veel muziek waar kinderen naar luisteren is gemaakt met apps, computerprogramma’s en samples. Deze middelen zijn dan ook voor iedereen bereikbaar op tablet, telefoon en computer.
Op YouTube staan veel filmpjes van muzikanten (professioneel en amateur) die laten zie hoe ze hun muziek maken.

De middelen om muziek te maken veranderen, de manier waarop muziek wordt opgebouwd niet. Net zoals muziek van oude componisten of songs uit de jaren zestig bestaan de beats uit melodie, ritme en klankkleur (verschillende instrumenten of samples).
In de Elektruck combineren de leerlingen digitale vaardigheden met muzikale vaardigheden.

Daarnaast krijgen ze ruimte voor hun eigen smaak. Ze gaan op zoek naar hun eigen inspiratie voor een beat en beslissen zelf met welke middelen en in welke stijl ze hun beat maken.

 

Doelstellingenableton live [elektruck]

De leerlingen leren hoe een beat creator te werk gaat: Hoe zit zijn muziek in elkaar? Wat zijn zijn inspiratiebronnen? Op welke manier en met welke middelen maakt hij een beat?
Daarnaast onderzoeken ze hoe beats (muziekstukken, of tracks) muzikaal opgebouwd kunnen worden.
Met deze kennis gaan de leerlingen aan de slag als beat creator. Zo maken ze zelf een creatief proces door.
Ze werken met het digitale programma ‘Ableton Live’. Het resultaat is een zelfgecomponeerde beat.

Dit project sluit aan bij:

  • kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
  • kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 

Creatief proces

Het creatief proces staat in dit project centraal.
Eerst het creatief proces van de kunstenaar: de beat-creator van de Herman Brood Academie beschrijft zijn eigen creatief proces bij het maken van een beat.
Daarna doorlopen de leerlingen ook zelf een creatief proces, bij het maken van hun eigen beat:

  • Ze zoeken inspiratie (orienteren).
  • Ze proberen samples uit en experimenteren met verschillende combinaties van klanken en ritmes (onderzoeken).
  • Ze beslissen hoe hun beat gaat klinken (uitvoeren).
  • Ze laten de rest van de klas hun resultaat horen (evalueren).