Les 1 De schoolplaat

Lesinhoud
Aan de hand van een schoolplaat en een werkblad wordt de voorkennis van de leerlingen over de Tweede Wereldoorlog geactiveerd. Deze voorkennis is nodig voor het museumbezoek.
Lesdoelen
 • De leerlingen weten wat de thema's invalbezetting, verzet, vervolging en bevrijding inhouden en kennen de belangrijkste begrippen die daarbij horen.
 • De leerlingen oefenen in goed kijken.
 • De leerlingen worden voorbereid op het museumbezoek.
Benodigdheden
Tijd
60 minuten
Voorbereiding
 • Download de schoolplaat.
 • Kopieer werkbladen en bronnenblad voor elke leerling (verdeel de thema's over leerlingenduo's).

1. De schoolplaatschoolplaat_v44_a1 [klas 45]

De schoolplaat toont vijf jaar oorlog in één beeld. De gebeurtenissen op de plaat zijn in vijf thema’s in te delen:

 1. Inval
 2. Bezetting
 3. Verzet
 4. Vervolging
 5. Bevrijding

Bestudeer met de leerlingen de schoolplaat aan de hand van de volgende vragen:

 1. Wat gebeurt er?
 2. Waaraan zie je dat?
 3. Wat zien we nog meer? (Deze vraag herhalen tot alle thema’s aan de orde zijn geweest. Voor jezelf hier de schoolplaat met cijfers die verwijzen naar (sub)nummers van de thema’s.)

 

2. Werkblad

Laat de leerlingen in duo’s werken aan werkblad 1. Elk groepje bestudeert één thema. Verdeel de thema’s over de duo’s. Geef elk groepje een van de werkbladen en het bronnenblad:

Gebruik voor het bespreken van de opdrachten het antwoordenblad. Als je niet veel tijd hebt, behandel dan alleen het volgende klassikaal:

 • Opdracht 2: laat één groepje over een bepaald thema voorlezen wat ze hebben opgeschreven en bespreek dit kort. Laat eventueel de andere groepjes met hetzelfde thema aanvullen. Zo krijgt de hele klas iets over elk thema te horen.
 • Opdracht 3: noem per bron het thema waar hij bij hoort (of korter: vraag over welke bronnen de leerlingen twijfelden en behandel alleen deze).

 

3. Voorbereiding op het museumbezoek

Vertel dat de leerlingen naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg gaan. Kent iemand het museum?
Daar kun je veel te weten komen en beleven over de Tweede Wereldoorlog.

 

Verdeel de klas alvast in vijf groepjes. In deze groepjes gaan de leerlingen in het museum de verschillende ruimtes van de tentoonstelling langs.