Les 3 Wat oorlog met je doet

Lesinhoud
 • De leerlingen ontdekken dat thema's als oorlog, onderdrukking, hoop of macht inspiratiebronnen kunnen zijn voor bijvoorbeeld een creatief product.
Lesdoelen
 • De leerlingen associëren op wat oorlog met mensen doet.
 • De leerlingen vergroten hun inlevingsvermogen en oefenen het vormen van een mening.
 • Ze leggen verbanden tussen de thema's en de emoties die ze daarbij voelen.
Benodigdheden
 • Schoolplaat
 • Digibord
 • Informatie over de leerlingen uit de klas van '45
 • 5 vellen wit papier A3-formaat
 • 5 pennen
Tijd
60 minuten
Voorbereiding
 • Download de schoolplaat en zet hem klaar op het digibord.
 • Zorg voor een ruimte waar groepjes leerlingen rustig kunnen werken.

 

1. Terugblik op het museumbezoek

In het Nationaal Militair Museum hebben de leerlingen kennisgemaakt met de vijf kinderen die centraal stonden in De klas van ’45. Wat is hun het meest bijgebleven van dit bezoek? Wat heeft de meeste indruk gemaakt?

 

2. Kinderen uit de klas van ’45 op de schoolplaat

Ieder verhaal van de kinderen uit De klas van ’45 heeft een eigen thema met bijbehorende emoties en gebeurtenissen. Aan de hand van een aantal opdrachten worden de vijf thema’s verder onderzocht.

 • Bekijk met de leerlingen de schoolplaat en vertel dat Cor, Jack, Frits, Corrie en Ad in de plaat verstopt zitten. Zoek hen samen op.
 • Welke vijf gebeurtenissen zijn er te zien? (inval, bezetting, verzet, vervolging, bevrijding)

Verdeel de klas in vijf groepen en verdeel de vijf kinderen uit De klas van ’45 over de groepjes. Iedere groep krijgt een vel papier met pen.

 • Lees de informatie over de vijf kinderen van De klas van ’45 voor en stel de bijbehorende vraag. De leerlingen noteren die vraag boven aan hun vel.
 • Laat hen vervolgens in 5 minuten het antwoord op de vraag met elkaar bespreken. Er is geen goed of fout antwoord; iedereen heeft zijn eigen gevoelens.

 

3. Associëren op de verhalen van de kinderen

Woordspin

Elk groepje maakt een woordspin met de gebeurtenissen, emoties of woorden die zij kunnen bedenken bij het verhaal van de leerlingen uit de klas van ’45. Wat komt er in hen op als ze zich verplaatsen in het kind uit het verhaal?

Geef stap voor stap de volgende opdrachten:

 1. Teken in het midden een cirkel.
 2. Schrijf hierin het thema van jouw groep uit opdracht 2.
 3. Trek vanuit de cirkel ongeveer acht lijntjes en maak daar nieuwe cirkels aan vast.
 4. Bespreek met je groep welke woorden er in je opkomen bij het thema in de middelste cirkel.
 5. Ieder woord wordt in een van de andere cirkels genoteerd.
 6. Als je meer dan acht woorden hebt bedacht, teken dan gerust extra lijntjes en cirkels.

Je kunt de groepjes op weg helpen met de volgende woorden:

 • Inval: dreiging, strijd, vluchten, verwoesting, ontwrichting, angst, …
 • Bezetting: macht, vijand, onderdrukking, onvrijheid, onzekerheid, …
 • Verzet: dapper, onderduiken, strijden, hulpvaardigheid, moed, hoop, …
 • Vervolging: geweld, verdriet, verlies, angst, ongelijkheid, onmacht, …
 • Bevrijding: opluchting, blijdschap, gewenning, onzekerheid, ontlading, opwinding, verrassing, …

Als de groepen klaar zijn met hun woordspin, schrijf je de vijf thema’s op het bord.

 • Laat elk groepje twee woorden kiezen die het best bij hun thema passen.
 • Schrijf deze twee woorden achter het thema op het bord.
 • Zijn de andere groepjes het eens met de woorden die zijn gekozen? Hebben ze misschien nog aanvullingen?

 

4. Van woorden naar creatief product

Vertel dat als kunstenaars iets maken, of dat nou een schilderij, gedicht, theaterstuk of dans is, ze altijd beginnen met een idee. Dat is vaak een onderwerp of een thema. Welk idee komt er in de leerlingen op als ze de woorden die ze hebben bedacht zouden moeten verbeelden? Hoe zouden ze dat willen doen?

 • schilderij of tekening: welke vormen en kleuren ga je gebruiken?
 • gedicht of verhaal: welke woorden heb je nog meer nodig?
 • beweging of dans: welke bewegingen passen bij de woorden?
 • iets anders…?

Laat de kinderen zelf kiezen hoe ze het onderwerp en hun belevenissen in beeld willen brengen.