De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Wist je dat je midden in een verdedigingslinie woont die dwars door Nederland loopt? Dat is de Nieuwe Hollandse Waterlinie: een super slimme uitvinding die gebouwd is om ons in oorlogstijd te beschermen. De vele onderdelen van de Waterlinie liggen als ‘gevonden voorwerpen’ verspreidt in het landschap maar vormen – als je dat weet – een slimme verdedigingslinie. Tijdens dit project haal je deze verborgen geschiedenis boven water. Ontdek het grootste geheim in jouw omgeving!

Samenwerkingspartners

Fort de Batterijen, Bart Schouten

Thema’s:

beschermen, natuur en landschap, werking van de waterlinie, water als vriend en vijand, oorlog en verdediging, werelderfgoed

Dit project kan aansluiten bij:

Vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, cultuuronderwijs
21e Eeuwse vaardigheden: samenwerken, probleem oplossen, kritisch denken, creativiteit, onderzoekend leren

 

 

Het lesmateriaal verschijnt hier in de loop van het schooljaar.