Over het project

Scene uit de animatie De wind smaakt naar drop.

Kun je proeven hoe de wind smaakt? Wat vertellen de bomen op het plein? Wat is er eigenlijk allemaal te zien, horen, ruiken, voelen en proeven in en om de school?   

In dit project worden leerlingen uitgedaagd om met alle zintuigen het bijzondere in het gewone te ontdekken in de vertrouwde schoolomgeving. Ze verzamelen woorden bij wat ze binnen en buiten zien, horen, proeven, ruiken en voelen.
Ze spelen met betekenis door met de volgorde van woorden aan de slag te gaan.
En er komt een schrijver in de klas die de kinderen begeleidt bij het schrijven van een korte verhalende tekst of gedicht met hun woordvondsten.

Motivatie 
Leerlingen in deze leeftijd zijn volop bezig de wereld om hen heen te ontdekken. De speelse zoekopdrachten waarmee ze de omgeving verkennen sluit aan bij deze behoefte.
Daarnaast is er het gezamenlijk zoeken en verzamelen van woorden om te vertellen wat je precies hebt gezien, gehoord, geroken, geproefd en aangeraakt. Deze talige activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van geletterdheid en zeggingskracht.

Praktische informatie

  • Les 3 is een buitenles. Zoek een geschikte locatie in de directe omgeving van de school (schoolplein, veldje, park etc.). Je kunt de opdrachten in deze les ook koppelen aan een buitenspeelmoment. Als het niet lukt om naar buiten te gaan, kies dan een andere locatie dan je klaslokaal (speelzaal, gymzaal). Doel is om te onderzoeken of verschillende plekken ook verschillende woorden opleveren.
  • Bij het lesmateriaal is er voor leerlingen een website gemaakt waar ze zelfstandig verder kunnen snuffelen over het onderwerp zintuigen. Meer informatie daarover vind je in het menu onder het kopje leerlingenpagina.

Lessenoverzicht

Dit project bestaat uit vier lessen: 

  • Les 1 Woorden sprokkelen in de klas: De leerlingen gaan met hun zintuigen op ontdekkingstocht in de klas. Welke woorden kun je daar allemaal vinden? 
  • Les 2 Puzzelen met woorden: De leerlingen spelen met woordvolgorde om mooie eigen zinnen te maken. 
  • Les 3 Buiten woorden sprokkelen: De leerlingen verplaatsen hun zoekgebied.  Zijn woorden buiten anders dan woorden die je binnen vindt?
  • Les 4 Schrijven met alle zintuigen: Gastles van een docent creatief schrijven waarin de leerlingen een kort verhaal of gedicht schrijven met de woordvondsten uit de eerdere lessen.

 

Vakverbinding en 21e-eeuwse vaardigheden

Dit project kan aansluiten bij:


 

 

 

Waarderingsformulier

Kunst Centraal is benieuwd naar de mening van leerkrachten over dit project en het lesmateriaal. Wat was goed? En wat kan beter?

Vul het waarderingsformulier in en laat je mening horen!