Goed plan – Doelen en plan van aanpak

Als laatste stap maken we een plan van aanpak. Hoe gaat de school de komende tijd haar zwaktes versterken. Welke stappen zijn nodig om de toekomstvisie op cultuureducatie te verwezenlijken?

 

Snel naar: