Een goed plan! – de school nu

Welkom bij de cursus die je opleidt tot cultuurcoördinator! In deze cursus schrijf je een cultuureducatiebeleidsplan voor je school. Gaandeweg werk je aan je competenties en krijg je zicht op de rollen en taken van een cultuurcoördinator. We hebben het cursusmateriaal opgedeeld in vier onderdelen. Via de homepage van elk onderdeel kun je doorklikken naar de andere drie onderdelen en de begrippenlijst.

 

Elk onderdeel is een stap naar een cultuureducatiebeleidsplan voor je school. Onderweg is er steeds aandacht voor draagvlak bij het team, werken aan creatieve kracht, samenhang door middel van leerlijnen en de inzet van de culturele omgeving.