De school nu

Lesdoelen
 • Je weet wat je kunt verwachten van de cursus
 • Je weet hoe een beleidsnotitie is opgebouwd
 • Je kunt werken met de begrippen ‘missie’ en ‘visie’
 • Je kunt de vragenlijst gebruiken om de situatie op school te beschrijven
 • Je hebt kennis over de theorie van Cultuur in de Spiegel
 • Je kunt hoofdstuk 1 en 2 van het cultuureducatiebeleidsplan schrijven
Benodigdheden
Activiteiten
Schrijven hoofdstuk 1 en 2
Werkwijze
 • Formuleren van een vraagstelling
 • Uitvoeren van een enquête onder alle leerkrachten en de directie
 • Analyseren van de gegevens

Bosbeesten_bosbeesten

Hoofdstuk 1: vraagstelling

 

Welke vragen wil je in je cultuurplan beantwoorden? Beschrijf je vraagstelling, werkwijze en opzet van het plan. Wat wil je met cultuureducatie op jouw school bereiken? Wil je bijvoorbeeld dat er meer lijn komt in de afzonderlijke activiteiten? Of wil je dat de discipline dans meer aan bod komt?

 

Hoofdstuk 2: huidige situatie

 

Om de huidige situatie goed in kaart te brengen maak je gebruik van een vragenlijst. Voorzie alle leerkrachten van deze lijst en vraag hen die voor een bepaalde datum bij jou in te leveren. De resultaten kun je vervolgens invullen op het verwerkingsformulier.

 

Bekijk daarna de resultaten van de gegevens op schoolniveau en schrijf opvallende zaken hieruit op. Je kunt nu conclusies trekken over de onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde zijn gesteld. Om van de getallen uit de vragenlijst te komen tot een bruikbaar en leesbaar verhaal voor je beleidsplan is niet eenvoudig. Daarom geven wij je een aantal tips:

 • Houdt voor ogen dat de vragenlijst een middel is en geen doel op zichzelf. Het helpt je om een beeld te krijgen van cultuureducatie op je school. Beperk je tot hoofdlijnen en verlies je niet in details.
 • Ga in op elk van de 11 onderwerpen in de vragenlijst en schrijf over elk daarvan één alinea.
 • Je kunt beter enkele conclusies duidelijk uitwerken dan een hele serie conclusies noemen, maar die niet goed toelichten.
 • Vermijd waardeoordelen. Beperk je tot een objectieve beschrijving van de feitelijke situatie.
 • Maak de totale uitslag van de enquête voor anderen toegankelijk. Je kunt deze bijvoorbeeld als bijlage bij het beleidsplan opnemen.

 

Het vervolg

 1. Lees: Hoe gaan we te werk
 2. Maak een beleidsplan aan en vul dit alvast met de inhoudsopgave.
 3. Schrijf hoofdstuk 1 van het beleidsplan.
 4. Zoek de huidige algemene missie en visie uit het schoolplan op en voeg die toe bij het plan onder hoofdstuk 2. Bekijk ook of de school een visie op cultuureducatie heeft en welke informatie de school geeft over de verschillende vakgebieden.
 5. Deel de vragenlijst uit aan collega’s, verwerk de ingevulde gegevens in het verwerkingsformulier.Vul samen met je directeur de aparte vragenlijst in.
 6. Maak een analyse van de zaken die opvallen uit de vragenlijst en voeg die toe aan het plan.
 7. Mail alle informatie voor de afgesproken deadline naar angelique.groen@kunstcentraal.nl of linda.de.roos@kunstcentraal.nl