Voorbeelden van missies en visies

Ik en mijn hobby SOEST

Voorbeelden van missies

In een missie beschrijft de school kernachtig waar zij voor staat en waar zij voor gaat. De missie beantwoordt de vraag welke unieke bijdrage de school levert aan de maatschappij. De missie is geloofwaardig en haalbaar. Een adequate missie is beknopt en beschrijft letterlijk en figuurlijk de zin van de school. De missie wordt door elke medewerker in de organisatie begrepen, onderschreven en uitgedragen. Bijvoorbeeld:

 • Wij zijn een school waar je mag zijn wie je bent en waar je mag leren van en met elkaar in een gezellige sfeer.
 • Wij zijn een brede katholieke school, waar het pedagogisch klimaat en de onderwijskundi­ge­­ inhoud borg staan voor een veilige ontwikkelingsomgeving voor kinderen.
 • Onze school biedt kinderen de mogelijkheden zich te ontwikkelen tot zelfbewuste individuen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.
 • Onze school staat voor een optimale ontplooiing in een warme en veilige omgeving vanuit een christelijke levensbeschouwing.
 • Wij zijn een school, waarin leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren in al hun verschillen. We willen een veilige plek bieden, waar ieder kind de kans krijgt om zich sociaal, emotioneel en creatief naar aanleg en vermogen te ontwikkelen.
 • Wij kiezen ervoor een zorgzame school te zijn. Onze school is een oefenplaats in de zorg voor de medemens.

 

Visie

De visie van de school is een afgeleide van de missie. De visie beschrijft een ideaalbeeld. Anders gezegd: de visie is een beknopte heldere beschrijving van ‘wensdromen’. In de visie wordt de ideale situatie beschreven alsof die nu al de werkelijkheid is. Voorbeelden van visies zijn:

 • Wij erkennen en benaderen elk mens als een cultuurdrager en -vernieuwer.
 •  Wij werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.
 •  In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de ontwikkeling van persoon en samenleving.
 •  In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.
 •  Het onderwijsaanbod kent een duidelijke en omschreven leerlijn. Waar kinderen op die leerlijn ‘instappen’ en soms misschien ‘uitstappen,’ hangt af van de individuele achtergronden, mogelijkheden en behoeften van ieder kind.