Hoe gaan we te werk?

algemene inleiding

Een goed plan heeft zes hoofdstukken:

  1. Vraagstelling: wat wil je met cultuureducatie op jouw school bereiken? Wil je bijvoorbeeld dat er meer lijn komt in de afzonderlijke activiteiten? Of wil je dat de discipline dans meer aan bod komt?
  2. Huidige situatie: wat gebeurt er op het gebied van cultuureducatie op je school? Hoe wordt het doel daarvan beschreven in de missie en visie in het schoolplan? Hoeveel uur wordt er eigenlijk aan cultuureducatie besteed? In hoeverre wordt de culturele omgeving daarbij betrokken? Er wordt in deze beschrijving nog geen enkel waardeoordeel gegeven.
  3. Toekomstige situatie: hoe ziet cultuureducatie op je school er over een aantal jaren uit? Wat betekent de visie van de school op onderwijs voor het cultuuronderwijs?
  4. Sterkte- en zwakteanalyse: waar wijken de huidige situatie en de toekomstige situatie af? Je benoemt wat sterk is. Dat zijn de zaken die in de huidige situatie al goed op orde zijn. En je benoemt wat zwak is, wat in de huidige situatie nog niet goed op orde is.
  5. Plan van aanpak: hoe gaat de school haar zwaktes aanpakken of verbeteren? Dit is waar je de komende jaren mee aan de slag gaat.
  6. Bevindingen: wat heeft het beleidsplan je school opgeleverd? In dit hoofdstuk koppel je het plan van aanpak aan de vraagstelling.

 

In een schema zien deze hoofdstukken er als volgt uit:

structuur_B0