Les 4 Schrijven

Lesinhoud
De leerlingen schrijven een verhaal bij de foto (volgt) in de krant.
Lesdoelen
Na de les zijn de leerlingen in staat om een verhaal te schrijven op basis van de begrippen 'wie', 'waar' en 'waarom'.
Benodigdheden
Tijd
2 x 60 minuten
Voorbereiding
 • Lees deze les door.
 • Bekijk nog een keer goed de planning van week tot week.
 • Bepaal of de leerlingen in tweetallen één verhaal schrijven, of elke leerling apart.

1. De foto

Breng kort in herinnering waar les 3 over ging: de basisprincipes wie, waar en waarom en de opbouw van een verhaal.
Vraag de leerlingen vervolgens:

 • Wat weten jullie intussen over de situatie op de foto (volgt)?
 • Wat heb je door onderzoek ontdekt en wat heb je verzonnen?

 

2. Wie, waar en waarom bij de foto

 • Schrijf in kolommen naast elkaar op het bord: WIE, WAAR en WAAROM.
 • Houd de foto ernaast en vul zo veel mogelijk in. Mix feiten en fantasie.
 • Schrijf wat je weet en bedacht hebt (in steekwoorden) onder WIE, WAAR en WAAROM op het bord.
 • Vraag: Hoe maak je het verhaal extra spannend? Bedenk een begin, een hoogtepunt en een eind.

Gebruik bij deze opdracht wat in de vorige les aan bod is geweest.

 

3. Schrijven

Als er genoeg informatie is verzameld, kunnen de leerlingen aan de slag, individueel of in tweetallen.

Belangrijk: Een artikel van een journalist mag nooit langer zijn dan een vastgesteld aantal woorden. Dat geldt ook voor het verhaal van de leerlingen: maximaal 400 woorden. Kijk samen hoe lang dat is.

Stel tijdens het schrijven vragen:

 • Gaat het (nog) goed? Loopt het verhaal lekker?
 • Heb je meer informatie nodig?
 • Of juist wat fantasie-ideeën?

Help waar nodig.

 

4. De puntjes op de i

Als het verhaal af is, lees het dan met de leerlingen nog eens door.

 • Snapt iedereen het verhaal?
 • Is er een duidelijk begin?
 • Wat is het hoogtepunt van het verhaal?
 • Klopt de afloop van het verhaal?
 • Is het gelukt met het wie, waar en waarom-principe?
 • Is het spannend genoeg?
 • Moet er nog iets veranderd worden?

Verander, schaaf en schrap met de leerlingen waar nodig.

EXTRA: Je kunt van je verhaal een krantenartikel maken met dit programma.

Illustratie_iets-opsturen

5. Staat jouw verhaal straks in de krant?

Kies met elkaar drie verhalen uit en mail die naar Ellen Nanning van Kunst Centraal. Uit de inzendingen wordt een winnend verhaal gekozen dat op 19 juni in De Rotonde staat!

Bij de jurering wordt gelt op:

 • orginaliteit
 • wie, waar en waarom in het verhaal

 

(Zie ook de Planning van week tot week)

Deadline inzenden dinsdag 8 juni 2021
Zorg dat het verhaal is voorzien van:

 • Naam school
 • Groep
 • Naam leerling(en)