ICC-cursus

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Schrijf een goed plan voor je school en werk gaandeweg aan je eigen competenties als cultuurcoördinator.

 

Cultuureducatiebeleidsplan

Elk onderdeel is een stap naar een cultuureducatiebeleidsplan voor je school. Onderweg is er steeds aandacht voor draagvlak bij het team, werken aan creatieve kracht, samenhang door middel van leerlijnen en de inzet van de culturele omgeving. Je begint met het in kaart brengen van de huidige situatie op je school. Daarna bedenk je samen met je team wat jullie met cultuureducatie willen bereiken. Hiermee leg je de basis voor je cultuureducatie-beleidsplan. Tenslotte bepaal je met je collega’s hoe jullie je visie omzet in werkelijkheid en welke acties en planning daarbij horen.