De culturele omgeving

Lesdoelen
  • Zicht hebben op de mogelijke plaats van de culturele omgeving in het beleid
Benodigdheden

 

Culturele omgeving

De culturele omgeving is het geheel van instellingen, personen, landschappen en monumenten om de school. Zij kunnen allemaal een rol vervullen binnen cultuureducatie. Hoe ouder de kinderen hoe wijder de cirkel. Voor kleuters is dat de straat, voor oudere kinderen de wijk of gemeente.

De culturele omgeving is op te delen in drie categorieën:

  • Instellingen (denk aan: kunstencentra, muziek- en dansscholen, oudheidskamers, archieven, historische verenigingen, bibliotheken, toneel- of zangverenigingen, de harmonie en de fanfare.)
  • Personen (denk aan: beeldend kunstenaars, musici, architecten, fotografen en mensen met bijzondere verhalen.)
  • Materialen (denk aan: monumenten, gebouwen zoals molens, fabriekshallen, moskeeën of kerken, openbare kunstwerken, maar ook aan bunkers in een weiland of het ontwerp van een stadspark.)

Al met al ligt er een rijke schat aan mogelijkheden in de directe omgeving van de school. Ook wanneer de school in een dorp staat met ogenschijnlijk weinig culturele mogelijkheden.

 

De meerwaarde voor het onderwijs

Door de culturele omgeving te betrekken in het lesprogramma zorg je ervoor dat:

  • Leerlingen kennis over en waardering voor aspecten van cultuur en erfgoed in hun eigen omgeving krijgen (kerndoel 56)
  • De gebruikte methodes voor vakken als geschiedenis, wereldoriëntatie, taal of levensbeschouwing verlevendigd worden. Je creëert een inspirerende leeromgeving voor de leerlingen.
  • De nieuwsgierigheid van leerlingen wordt gestimuleerd. Dit geeft mede invulling aan de pedagogische uitgangspunten van het onderwijs als geheel.
  • De school meewerkt aan sociale cohesie en een leefbare omgeving.

 

Structurele inbedding in het onderwijs

Er zijn twee mogelijkheden om met de culturele omgeving om te gaan:

  • De culturele omgeving binnen de schoolmuren halen.
  • Met de leerlingen een bezoek aan de culturele omgeving brengen.

In een cultuurprogramma is een mix van beiden mogelijk. Door bestaande lesinhoud van de verschillende groepen te koppelen aan culturele activiteiten ontwerpt de school een programma. Door dit programma vast te leggen maakt de school aandacht voor de culturele omgeving structureel.