De school nu

Lesdoelen
 • Je kunt werken met de begrippen ‘missie’ en ‘visie’
 • Je kunt de vragenlijst gebruiken om de situatie op school te beschrijven
 • Je hebt kennis over de theorie van Cultuur in de Spiegel
 • Je kunt hoofdstuk 2 van het cultuureducatiebeleidsplan schrijven
Benodigdheden
Activiteiten
Schrijven hoofdstuk 2
Werkwijze
 • Formuleren van een vraagstelling
 • Uitvoeren van een enquête onder alle leerkrachten en de directie
 • Analyseren van de gegevens

 

Hoofdstuk 2: de school nu

 

Om de huidige situatie goed in kaart te brengen maak je gebruik van een vragenlijst. Voorzie alle leerkrachten van deze lijst en vraag hen die voor een bepaalde datum bij jou in te leveren. De resultaten kun je vervolgens invullen op het verwerkingsformulier.

Bekijk daarna de resultaten van de gegevens op schoolniveau en schrijf opvallende zaken hieruit op. Je kunt nu conclusies trekken over de onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde zijn gesteld. Het is niet eenvoudig om van de getallen uit de vragenlijst een bruikbaar en leesbaar verhaal te schrijven voor je beleidsplan. Daarom geven wij je een aantal tips:

 • De vragenlijst is een middel en geen doel op zich. Het helpt je om een beeld te krijgen van cultuureducatie op je school. Beperk je tot hoofdlijnen en verlies je niet in details.
 • Ga in op elk van de 11 onderwerpen in de vragenlijst en schrijf over elk daarvan één alinea.
 • Je kunt beter enkele conclusies duidelijk uitwerken dan een serie conclusies noemen, maar die niet goed toelichten.
 • Vermijd waardeoordelen. Beperk je tot een objectieve beschrijving van de feitelijke situatie.
 • Maak de totale uitslag van de enquête voor anderen toegankelijk. Je kunt deze bijvoorbeeld als bijlage bij het beleidsplan opnemen.

 

Het vervolg

 • Bekijk of de school een visie op cultuureducatie heeft en welke informatie de school geeft over de verschillende vakgebieden. Voeg deze visie toe bij het plan onder hoofdstuk 2.
 • Deel de vragenlijst uit aan collega’s, verwerk de ingevulde gegevens in het verwerkingsformulier. Vul samen met je directeur de aparte vragenlijst in.
 • Maak een analyse van de zaken die opvallen uit de vragenlijst en voeg die toe aan het plan.
 • Mail alle informatie voor de afgesproken deadline naar angelique.groen@kunstcentraal.nl.