De school nu

Lesdoelen
 • Je kunt werken met de begrippen ‘missie’ en ‘visie’
 • Je kunt de vragenlijst gebruiken om de situatie op school te beschrijven
 • Je hebt kennis over de theorie van Cultuur in de Spiegel
 • Je kunt hoofdstuk 2 van het cultuureducatiebeleidsplan schrijven
Benodigdheden
Activiteiten
Schrijven hoofdstuk 2
Werkwijze
 • Formuleren van een vraagstelling
 • Uitvoeren van een enquête onder alle leerkrachten en de directie
 • Analyseren van de gegevens

 

Hoofdstuk 2: de school nu

 

Om de huidige situatie goed in kaart te brengen doe je een onderzoek. Dit onderzoeksdocument download je en zet je op een centrale plek op jullie server waar iedereen erbij kan. Het is een excelllijst die bestaat uit drie tabbladen. Deze tabbladen vind je helemaal onderin op je scherm als je het document opent.

 •  Het eerste tabblad is het onderzoek onder leerkrachten. Zijn er meer leerkrachten werkzaam in groep 1 vraag hen dan het formulier samen in te vullen. Dit deel van de enquête geeft je een beeld van hoe er door het team tegen cultuureducatie wordt aangekeken en wat er in de klas gebeurt.
 •  Het tweede tabblad zijn vragen die door de directeur en cultuurcoördinator samen ingevuld kunnen worden. Zij geven inzicht in het overkoepelende cultuureducatiebeleid en de faciliteiten die daarvoor op school aanwezig zijn.
 •  Het derde tabblad is een financieel overzicht dat je helpt om op een rijtje te zetten wat er op school voor cultuureducatie wordt uitgegeven en wat het budget is dat ervoor beschikbaar is. Vul ook dit samen met de directeur in.

Bekijk daarna de resultaten van de gegevens op schoolniveau en schrijf opvallende zaken hieruit op. Je kunt nu conclusies trekken over de onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde zijn gesteld. Het is niet eenvoudig om van de getallen uit de vragenlijst een bruikbaar en leesbaar verhaal te schrijven voor je beleidsplan. Daarom geven wij je een aantal tips:

 • De vragen zijn een middel en geen doel op zich. Beperk je tot hoofdlijnen en verlies je niet in details.
 • Ga in op elk van de 10 onderwerpen in de vragenlijst en schrijf over elk daarvan één alinea.
 • Je kunt beter enkele conclusies duidelijk uitwerken dan een serie conclusies noemen, maar die niet goed toelichten.
 • Vermijd waardeoordelen. Beperk je tot een objectieve beschrijving van de feitelijke situatie.
 • Maak de totale uitslag van de enquête voor anderen toegankelijk. Je kunt deze bijvoorbeeld als bijlage bij het beleidsplan opnemen.

 

Het vervolg