Leerlijnen

Lesdoelen
 • Je kunt samenhang zien in de cultuureducatieve activiteiten op school
 • Je kunt het model kunsteducatie toepassen
Benodigdheden
 • Model kunsteducatie
 • Uitwerking door de SLO
 • Boekje 'Een nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs'
 • Boekje 'Praktische hulpmiddelen'
Werkwijze

 

Herhaling en verdieping

Voor de ontwikkeling van kinderen is het van belang een samenhangend onderwijsprogramma aan te bieden. Die samenhang kan een school realiseren met duidelijk herkenbare leerlijnen. Het proces van herhaling en verdieping is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Leerlijnen geven structuur aan inhoud en werkvormen. Dit gaat op voor rekenen en taal, maar ook voor cultuureducatie. Om grip te krijgen op de leerlijnen voor cultuureducatie heeft Kunst Centraal het model kunsteducatie ontwikkeld.

Stap 1: sluit aan bij het kind en zijn ontwikkeling

 

Stap 2: de omgeving van het kind en onderwerpen van betekenis

Stap 3: vakinhoudelijke doelen van de kunstvakken

Stap 4: Competenties

Hoe breng je leerlijnen aan?

 •  Je werkt thematisch. Aan het thema koppel je verschillende leergebieden en deze verbind je met de cultuurvakken.
 •  Je gebruikt leerlijnen per vakgebied door een methode te volgen of zelf een basis leerlijn per vakgebied samen te stellen.

 

 

Bronnen met informatie over leerlijnen

 • Uitwerking door de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling)
 • Lees ‘Een nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs’
 • Lees het uitgedeelde boekje ‘Praktische hulpmiddelen’

 

Voor het vervolg: