Les 4: Terugkijken op een wereldmacht

(Tijdsduur circa 15 minuten, exclusief extra lessuggestie)

 

Opdracht 1: Einde van het Romeinse Rijk – evaluatie

Bekijk onderstaande filmpje (2:39 minuten) van ‘Welkom bij de Romeinen’ over de instorting van het Romeinse Rijk.

De afgelopen lessen hebben de leerlingen geleerd over de Romeinse limes en het Romeinse Rijk. Bespreek klassikaal wat de leerlingen van de lessen vonden. Wat hebben ze geleerd? Zijn er bijzondere dingen die ze zijn bijgebleven? Hoe kijken ze tegen de Romeinen aan? En tegen de limes?

Weetje: Rond 300 na Christus ging het langzaam niet meer zo goed in het Romeinse Rijk. De leiders waren het onderling niet eens en maakten steeds meer ruzie met elkaar. Ook steeds meer soldaten verlieten het leger, waardoor ook de grenzen minder goed bewaakt werden. Stammen uit het noorden staken langzaam de grens over, totdat rond 400 na Christus de Romeinen zich in het westen helemaal terug hadden getrokken.

 

 

Extra lessuggestie – De Limes: van wereldmacht tot werelderfgoed

(60 tot 90 minuten afhankelijk van maken en presenteren van presentaties)
File:UNESCO logo.svg - Wikimedia Commons

Toen de Romeinen tweeduizend jaar geleden naar ons land kwamen, hadden ze vast geen idee dat de grens die zij aanlegden in de toekomst voorgedragen zou worden als werelderfgoed op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Op de Werelderfgoedlijst staan allemaal locaties, gebouwen en natuurgebieden waarvan wij vinden dat ze uniek zijn in de wereld en voor de toekomst bewaard moeten worden. En de Romeinse limes komt dus waarschijnlijk ook op deze lijst!

 

Opdracht: Wat is werelderfgoed?

Bekijk klassikaal het introductiefilmpje van UNESCO.

Verdeel de klas in groepjes en laat ze de volgende vragen bespreken en via bronnen op internet verder onderzoeken:

  • Wat doet UNESCO allemaal?
  • Wat is het verschil tussen immaterieel en materieel erfgoed?
  • En tussen cultureel en natuurlijk erfgoed?
  • Wat voor soort erfgoed is de limes?

Ga nu – mede op basis van de verzamelde informatie – klassikaal met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

  • Wat vind je van het werk dat UNESCO doet? Vind je het belangrijk? Waarom wel/niet?
  • Zijn jullie het eens dat de Romeinse Limes op de werelderfgoed lijst moet komen? Waarom wel/niet?
  • Als jullie zouden moeten kiezen: wat zou er dan nog meer op de erfgoedlijst moeten komen? En waarom (Tip: Via www.werelderfgoed.nl kun je zien wat er nu in Nederland allemaal al op de werelderfgoedlijst staat)

 Let op: Er is bij de antwoorden op bovenstaande vragen geen goed of fout. Het gaat erom dat de leerlingen hun mening kunnen onderbouwen en hierover open met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ook als ze het misschien niet met elkaar eens zijn.

 

Opdracht: Welk werelderfgoed prijs jij aan?

Verschillende partijen in Nederland zijn druk bezig om de Romeinse limes op de werelderfgoedlijst te krijgen. Maar welk erfgoed hoort volgens jou op die lijst? De limes of toch iets anders?

Maak in kleine groepjes van 2 tot 4 personen een digitale (Prezi) presentatie over welk erfgoed volgens jullie op de lijst van UNESCO hoort. Zorg dat je in je presentatie goed onderbouwt waarom jullie vinden dat juist dit gebouw/landschap/object op deze lijst moet komen te staan. Denk hierbij aan de volgende vragen:

  • Waarom is het bijzonder?
  • Waarom is het belangrijk dat het bewaard blijft?
  • Wat is de (culturele) waarde voor Nederland en/of de wereld?

Laat alle groepjes hun voorstellen aan elkaar presenteren en stel eventueel een jury aan. Welk groepje heeft hun voorstel het beste gepresenteerd en onderbouwd en krijgt wat de jury betreft een plekje op de werelderfgoedlijst?

Hebben jullie een winnaar gekozen? Wij zijn benieuwd! Stuur de winnende presentatie per mail naar: Caroline Matla.

Meer weten over Werelderfgoed in Nederland? Speel het sleepspel via de digitool van Werelderfgoed en ontdek op speelse wijze informatie over de tien Nederlandse Werelderfgoederen die het Koninkrijk der Nederlanden rijk is.

Molens - Kinderdijk - Holland - Rijksmonumenten | *Alle nege… | Flickr