Over het project

Samenvatting

In dit project onderzoeken de leerlingen het grensgebied van de Romeinen en gaan ze op onderzoek uit naar wat er nog overgebleven is van de Romeinen in hun eigen leefomgeving.

Iedere les bestaat uit verschillende opdrachten die klassikaal of in groepsverband uitgevoerd kunnen worden. Naast de standaard opdrachten zijn er ook enkele aanvullende lessuggesties toegevoegd voor extra verdieping.

Lesoverzicht

  • Introductieles: Kennismaken met de Romeinen – In deze les maken de leerlingen kennis met de Romeinen en de limes. Ze bekijken het Klokhuisfilmpje en testen daarna hun kennis met een Kahoot-quiz.
  • Les 1: Op de grens van het Romeinse Rijk – In deze les maken de leerlingen kennis de limes en wat een grens eigenlijk is en betekent. Aan de hand van kaarten van vroeger en nu ontdekken ze hoe de Romeinse grens in Nederland heeft gelopen.
  • Les 2: Wat brachten de Romeinen? – In deze les ontdekken de leerlingen wat de Romeinen allemaal achtergelaten hebben langs de limes en dat veel van die voorwerpen nog steeds worden gebruikt. Ook duiken ze (digitaal) het Archeologisch Depot Utrecht in en gaan ze op zoek naar Romeinse vondsten gevonden in hun eigen omgeving.
  • Les 3: Een archeoloog op bezoek – In deze les krijgen de leerlingen een archeoloog in de klas. Ze krijgen te horen wat het vak archeoloog inhoudt, hoe het precies werkt bij een opgraving, en ze gaan zelf een Romeinse vondst determineren (onderzoeken).
  • Les 4: Terugkijken op een wereldmacht – Als afsluiting van de lessenreeks blikken de leerlingen kort terug op wat ze de afgelopen lessen hebben geleerd en wat ze het meest is bijgebleven.

 

Extra lessuggesties

 

Praktische informatie

Het rooster vind je hier.

Waarderingsformulier

Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht zijn benieuwd naar uw mening over dit project en het lesmateriaal. Wat was goed? En wat kan beter? Vul het waarderingsformulier in.

 

Canon

Dit project sluit aan bij een venster uit de nationale canon:

De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld (47 v. Chr. – ca. 400 n. Chr.).