Leven in de IJzertijd

Leven in de ijzertijd

Waar nu het industriepark Zenderpark is stonden in de prehistorie boerderijen. Uit gevonden voorwerpen weten we wat de mensen in de ijzertijd aten, wat ze droegen en hoe ze woonden. In het Museum IJsselstein kun je deze voorwerpen bekijken. Daar zie je ook hoe het kleine boerengehucht Stein aan de IJssel in de middeleeuwen uitgroeide tot een vestingstad. En je wandelt langs de resten van het zware werk in de grienden in de gouden eeuw. De geschiedenis van IJsselstein in een paar stappen.

 

“Ik heb ervan geleerd dat het niet zo leuk was om in die tijd te leven” (na het museumbezoek. Want aanvankelijk lijkt het geweldig voor kinderen om vroeger te hebben geleefd.)
Leerling van het Groenvliet, IJsselstein

 

Samenwerkingspartner

Museum IJsselstein

Thema

museum, erfgoed, de prehistorie

Dit project kan aansluiten bij:

Vakken: geschiedenis
21e eeuwse vaardigheden: sociale en culturele vaardigheden

 

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal dat hierbij hoort wordt bij uitzondering niet online aangeboden. Omdat het een jaarlijks terugkerend project is gaat het museum er van uit dat het lesmateriaal wordt bewaard door de docenten. Mocht er op school toch geen lesmateriaal meer aanwezig zijn, dan kan per school 1 exemplaar worden opgehaald bij Museum IJsselstein. Wel graag eerst bellen of mailen (030 – 6886800 of info@museumijsselstein.nl), zodat het kan worden klaargelegd bij de balie.