Introductieles: maak kennis met Jet en Jan

(Tijdsduur circa 45  minuten – exclusief extra lessuggesties)

 

Opdracht vooraf:

Vraag de leerlingen van tevoren of ze twee foto’s mee naar school willen nemen*: één recente foto waar ze met een broer/zus en/of familie op staan. En één zo oud mogelijke familiefoto van hun (over(groot)ouders, liefst met het jaartal waarin deze gemaakt is).

* Zitten de foto’s in een album of mag je ze niet zomaar mee naar school nemen? Maak er dan een foto van met je mobiel en neem deze mee.

 

Introductieles:

Opdracht 1:
Start de les met op het digibord tonen van de foto van Jet & Jan

Laat de leerlingen eerst eens goed naar de foto kijken en dan nadenken en vertellen wat ze zien.

 • Wie zijn de kinderen op deze foto?
 • Wat zijn ze van elkaar?
 • Hoe oud zijn ze?
 • Hoe lang geleden zou deze foto gemaakt kunnen zijn?
 • Hoe zie je dat?
 • Wat valt je nog meer op aan de foto?
 • Wat kunnen jullie nog meer over de foto vertellen?

Vertel nu dat deze kinderen Jet en Jan heten en dat ze broer en zus zijn. Ze zijn ongeveer even oud als de kinderen zelf, maar woonden in een heel andere tijd, namelijk meer dan 100 jaar geleden in 1910!

Laat ze nu de foto op het bord vergelijken met hun zelf meegebrachte recente foto.

 • Wat valt je op?
 • Lijken de foto’s op elkaar of juist niet?
 • Wat valt je op aan kleding, schoenen, haar?
 • Wat is het verschil met de foto’s die we tegenwoordig van elkaar maken?
 • Zijn er overeenkomsten?

 

Opdracht 2:
Laat nu op het digibord nog een oude familiefoto zien uit 1910

 • Wat als ze deze foto vergelijken met de meegebrachte foto van hun eigen (over(groot)ouders Zitten daar nog verschillen in?
 • Is de foto die ze hebben meegebracht ouder of jonger dan de foto op het digibord? Waaraan zou je dat kunnen zien? Waarom denk je dat?
 • Hebben de kinderen een idee hoe het zou zijn geweest om te leven in die tijd?

Vertel dat ze tijdens dit project samen met Jet en Jan terug in de tijd stappen en een dag gaan meelopen in het leven van een arbeidersgezin omstreeks 1910.

 

Extra lessuggesties:

1) Leg alle meegebrachte foto’s van de leerlingen naast elkaar. Welke foto is het oudst en welke foto is het jongst? Kunnen jullie met de foto’s een tijdlijn in de klas neerleggen? En kunnen jullie misschien zelfs raden welke (over(groot)ouders bij wie horen?

2) Laat de leerlingen een tijdlijn/stamboom maken met foto’s van hun eigen familie. Dit kan online op een leuke manier met de Timeline tool (let op: installatie van Flash Player noodzakelijk). Of maak een eigen reeksspel.