Les 3: Spelen en werken

Op bezoek bij Museum IJsselstein

(Tijdsduur bezoek museum 75 minuten)

 

Trrrrring! De schoolbel gaat! De school is uit!

Misschien ga je gezellig met een vriendje of vriendinnetje spelen. Ga je naar voetbal, turnen of ballet. Of je gaat thuis lekker gamen, op de iPad of televisie kijken.

Als Jet en Jan uit school kwamen, dan mochten ze lang niet altijd de hele middag spelen. Vaak moesten ze meehelpen in het huishouden of nog ergens anders werken: sokken stoppen, koper poetsen, luiers wassen, koffie malen, op het land werken en nog veel meer.

Pas als al het werk gedaan was, dan was er tijd om uit te rusten en te spelen. Niet op de computer of voor de tv, maar lekker naar buiten: hinkelen, hoepelen, stelten lopen, tollen.

Vertel de leerlingen dat ze vandaag op bezoek gaan bij Museum IJsselstein (MIJ) en dat zij daar gaan werken, helpen én spelen net zoals Jet en Jan vroeger deden.

 


Praktische informatie

De leerlingen gaan op bezoek bij Museum IJsselstein:

mij | museum ijsselstein
Walkade 2-4
3401 DS IJsselstein
030-6886800
http://www.museumijsselstein.nl

 

Informatie bij het museumbezoek

  • Zorg dat van tevoren alle voorbereidende lessen zijn gedaan: er wordt in het museum voortgebouwd op de in deze lessen opgedane kennis.
  • In het museum ben jij als leerkracht verantwoordelijk voor de orde. De museummedewerker kan zich dan geheel op de inhoud richten.
  • Voor de museumles zijn 6 begeleiders nodig.  Stuur de Brief voor begeleiders MIJ van tevoren aan de begeleiders, zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht. De ouders hebben als taak één van de activiteiten te begeleiden tijdens het museumbezoek. Zij blijven bij de activiteit terwijl de kinderen rouleren.
  • Het is leuk als je als leerkracht ‘vliegende keep’ kan zijn en foto’s maken.

 

Onderdelen van het bezoek

 

Welkomstwoord en inleiding: 10 minuten

  • Een medewerker van het museum ontvangt de leerlingen.
  • Hij/zij gaat kort in op de voorbereidende lessen en laat middels een powerpoint zien hoe het leven in IJsselstein was omstreeks 1910.
  • Ook licht hij/zij het activiteitencircuit nader toe.

 

Activiteitencircuit:  60 minuten

  • Het circuit bestaat uit een aantal activiteiten uit het dagelijks leven van Jet en Jan, zoals luiers wassen, met een griffel op een leitje schrijven en sopje kloppen.
  • Elke activiteit heeft een vaste begeleider, namelijk een van de begeleidende ouders. Deze ouder blijft bij de activiteit, de kinderen rouleren.
  • In 6 groepjes gaan de leerlingen de activiteiten langs.

 

Afsluiting: 5 minuten

Een kringgesprek vormt de afsluiting van het museumbezoek. Aan de hand van een aantal voorwerpen uit het circuit bespreken de leerlingen de gedane activiteiten.