Les 2 Dichter in de klas

Het bezoek

Voorlezen

Diet of Mary heeft gedichten bij zich en ze gaat natuurlijk voorlezen. Centraal staat het gedicht Op zondag is de zee gesloten dat ze samen hebben gemaakt. Wat de dichter ermee gaat doen laat ze afhangen van moment en stemming, zoals dat dichters eigen is…

Schrijvenschrijven_troubadour_Bunschoten

Een gedicht schrijven.

Diet: ‘Dichten begint in je lijf, alsof er luikjes in je hoofd moeten worden opengezet. Want daar zitten ze, die woorden en zinnen die bij elkaar willen horen.’ Zo begint ze dan ook als ze de leerlingen aan het schrijven zet, want natuurlijk gaan die zelf ook een gedicht maken! Als Diet weer weg is, werken ze hieraan door.

Mary: ‘Een gedicht schrijven begint met heel goed kijken. Kijken alsof je iets voor het eerst ziet. Je gaat als het ware luisteren naar wat de dingen je te zeggen hebben. En vervolgens maak je daar kijkfoto’s en luisterfoto’s bij. Dat is het begin van je gedicht.’ Ook de leerlingen gaan op die manier aan de slag, want natuurlijk gaan die zelf ook een gedicht maken! Als Mary weer weg is, werken ze hieraan verder.

Vragen

Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van de door de leerlingen verzamelde vragen.

En wat verder ter sprake komt…

Wie weet wat nog meer ter sprake komt; er valt vast genoeg te vertellen, te vragen en te delen!

Cadeau!

De dichters laten op elke school een poëtisch cadeau achter!