Les 1 Voorbereiding

1. Kennismaken

Diet Groothuis of Mary Heylema komt in de klas. Samen zijn ze stadsdichters van Zeist.  Eén van deze dichters gaan jullie ontmoeten.

 • Bekijk het filmpje van Diet Groothuis als Diet in de klas komt.

 • Bekijk het filmpje van Mary Heylema als Mary in de klas komt.

 

2. Hoe ziet een gedicht eruit?

 • Laat een gedicht zien en kijk er samen naar. Wat valt op?
 • Kun je het zien als een tekst een gedicht is? Hoe? (veel wit op de bladzijde; zinnen worden meestal in stukjes gebroken, waardoor een gewone zin bijzonder wordt)
 • Hoe doet deze dichter dat?
 • Bekijk een gedicht van Diet of Mary. Hoe heeft zij de zinnen gebroken? Zou het ook anders kunnen?
 • Waarom zou zij het zo gedaan hebben?
 • Probeer het zelf eens. Hoe werkt dat?

 

 3. Vragen verzamelen

Wat willen de leerlingen graag van de dichter weten? Schrijf de vragen op. Zoek naar vragen die vooral over het schrijven en gedichten gaan. Bijvoorbeeld:

   • Hoe komt u op ideeën?
   • Waar gaan uw gedichten meestal over?
   • Wat is moeilijk bij het schrijven van een gedicht?
   • Is het leuk om dichter te zijn? Waarom wel/niet?

Spreek af wie welke vraag stelt; niet iedereen hoeft aan de beurt te komen.

Schrijf alle vragen op een vel papier en kopieer dat voor de dichter.