Over het project

Samenvatting

In het project Op zondag is de zee gesloten ontmoeten de leerlingen een echte dichter: Diet Groothuis of Mary Heylema. Zij zijn voor twee jaar stadsdichters van Zeist en brengen een bezoek aan de scholen.  De leerlingen ontdekken hoe de dichter met woorden speelt en hoe een gedicht tot stand komt. Daarna zijn ze geïnspireerd om zelf een gedicht te maken.

Kort lessenoverzicht

Het project bestaat uit 3 lessen. Zorg ervoor dat je vóór het bezoek van de dichter in de klas in elk geval les 1 hebt gedaan.

  1. Voorbereiding: De leerlingen maken kennis met poëzie in het algemeen en met één van de dichters (Diet Groothuis of Mary Heylema) in het bijzonder.
  2. Dichter in de klas: Eén van de stadsdichters komt op school. De leerlingen bereiden dit bezoek klassikaal voor.
  3. Na het bezoek: De leerlingen kiezen hun eigen mooiste gedicht en ontwerpen een poëzieposter. Aandacht voor vormgeving is hierbij van belang. Afsluiting met een tentoonstelling van gedichten en poëzieposters.

Copyright

In dit project vind je gedichten van Mary Heylema en Diet Groothuis. Ze mogen alleen binnen dit project gebruikt worden.

 

Waarderingsformulier

Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht zijn benieuwd naar je mening over dit project en het lesmateriaal. Wat was goed? En wat kan beter? Vul het waarderingsformulier in.