Les 4 Voorbereiden van het concert De Vuurvogel

Lesinhoud
 • vertel over de Abcouder Harmonie en het concert De Vuurvogel
 • muziek beluisteren bij tsaar, prinses en vuurvogel
 • lied Kom Iwanowitsj aanleren
Lesdoelen
 • De leerlingen kunnen het lied zelfstandig zingen en tijdens het concert meezingen.
 • De leerlingen kunnen onder woorden brengen welke muziek ze het best bij de figuren uit het sprookje vinden passen.
Benodigdheden
 • liedtekst
 • digibord
Tijd
 • 30 minuten
Voorbereiding
 • leer jezelf het lied aan
 • regel ouders voor het vervoer naar het theater

1. De Abcouder Harmonie

Vertel de leerlingen dat ze binnenkort naar de muziekvoorstelling De Vuurvogel gaan. Vertel dat ze een voorstelling gaan meemaken met allerlei soorten blaasmuziek gespeeld door muzikanten van de Abcouder Harmonie. Ook muziek waarbij ze mee gaan doen met zingen, klappen en dansen. Twee acteurs zullen samen met het orkest het verhaal spelen. De voorstelling vindt plaats in een theater. Wie is er wel eens in het theater geweest? Wat heb je daar meegemaakt?

 

2. Muziek kan iets vertellen

Vertel de kinderen dat tijdens het concert het Russische sprookje De Vuurvogel zal worden verteld en gespeeld. Het orkest vertelt het verhaal mee in muziek. Het is niet nodig dat ze het verhaal voor het concert kennen. Het kan zelfs verrassender zijn als dat nog onbekend is. De hoofdfiguren uit het verhaal kunt u wel al vast noemen. Dat zijn de tsaar, de prinses en de vuurvogel. Vertel de kinderen dat ze zo dadelijk drie muziekfragmenten te horen krijgen.

 • Wat voor soort muziek verwacht je bij de machtige tsaar, en wat voor soort muziek bij de mooie prinses en bij de vuurvogel?

Illustratie_luisterenLuister goed naar de drie fragmenten en schrijf de verschillen op. Bepaal daarna welke muziek je het best bij de tsaar vindt passen, welke bij de prinses en welke bij de vuurvogel. Teken tijdens het luisteren de figuur die je het best bij de muziek vindt passen. Bespreek met elkaar de antwoorden en laat de muziekfragmenten daarbij nogmaals horen. Stimuleer de kinderen zo goed mogelijk onder woorden te brengen wat ze in de muziek hebben gehoord. Het gaat hier niet om goed of fout.

Muziek 1: vurig en fladderend

Muziek 2: statig en indrukwekkend

Muziek 3: sierlijk en lieflijk

 

3. Lied aanleren

In de voorstelling komt het liedje ‘Kom Iwanowitsj’ (met een aangepaste tekst) voor. Het is de bedoeling dat de hele zaal het lied kan meezingen. Leer eerst de oneven regels aan en zing zelf de andere.

bladmuziek Kom Iwanowitsj (pdf)

Uiteindelijk zingen de kinderen dit lied met de liedbegeleiding. In de voorstelling zal het orkest die spelen. De kinderen zullen het lied in afwisseling met de acteur, die de prins speelt, zingen. Dit staat bij het lied aangegeven. Oefen dit met de kinderen door zelf de regels van de prins te zingen.

Lied Kom Iwanowitsj  (mp3)

 

Liedbegeleiding bij Kom Iwanowitsj  (mp3)