Les 5 Brief en Expositie

Lesinhoud
 • De fotograaf heeft per groepje twee foto's uitgekozen om klassikaal te bekijken.
 • De leerlingen schrijven een brief over zichzelf voor de toekomst.
 • Met de foto's en de brieven maken de leerlingen expositiebladen voor de expositie in de klas.
 • Kopietjes van de expositiebladen worden opgestuurd naar de historische kring en bewaard voor de toekomst.
Lesdoelen
 • De leerlingen begrijpen dat een fotograaf goed moet kunnen kijken en vergelijken.
 • De leerlingen beoordelen hun foto’s op houding, blik, kleur en uitstraling.
 • De leerlingen ervaren dat elk mens iets anders kan vinden van dezelfde foto.
 • De leerlingen begrijpen de waarde van het opschrijven van een persoonlijke tekst bij hun foto en het belang van het bewaren van deze informatie voor de toekomst.
Benodigdheden
Tijd
60 minuten
Voorbereiding
Print voor elke leerling een foto uit, deze zijn via WeTransfer opgestuurd.

Vooraf

 • Illustratie_voorbereidenDe fotograaf stuurt de leerkracht via WeTransfer de foto’s toe om in de klas te bekijken
 • Maak na afloop van de expositie kopietjes van de expositiebladen en doe deze op post in de envelop die Marije de vorige les voor je heeft meegenomen. Deze documenten worden opgenomen in het archief van de Historische Kring. Let op stuur alleen de kopietjes mee van ouders toestemming hebben gegeven!
 • Iedere leerling krijgt na afloop van het project een afgedrukte fotoprint, deze wordt naar de school opgestuurd.

 

1. Bericht van de fotograaf

Lees voordat de leerlingen naar de foto’s gaan kijken eerst dit briefje van de fotograaf voor.

Beste groep,

Na afloop van onze les heb ik op de computer alle foto’s bekeken. Wat hadden jullie het goed voorbereid en wat hebben we veel foto’s gemaakt! Eigenlijk begint het moeilijkste werk voor een fotograaf pas dan: kijken en vergelijken; welke foto is beter en waarom? Dat kan aan zo veel dingen liggen. Kunnen jullie een paar dingen opnoemen? 

Het is niet mogelijk om alle foto’s te bekijken die we samen gemaakt hebben. Daarom heb ik voor ieder groepje twee foto’s uitgezocht. Kijken en vergelijken jullie mee? Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden.

Groeten van Marije

 

2. Per groepje foto’s bekijken

Laat op het digibord om de beurt per groepje de twee foto’s zien. (De foto’s heb je ontvangen via WeTransfer.)
Geef de leerlingen de opdracht om goed naar de foto’s te kijken en ze te vergelijken:

 • Hoe staan jullie erop?
 • Is ieders houding anders?
 • Hoe kijken jullie?
 • Zijn de attributen goed te zien?
 • Hoe noem je jullie foto: grappig, serieus, saai, kleurig, of iets anders?
 • Wie heeft er een tip voor de fotograaf?

Benadruk dat iedere leerling zijn eigen mening mag hebben. Dat is juist zo leuk: iedereen kijkt anders. Het is de kunst om als fotograaf andere mensen duidelijk te maken wat jij ziet en denkt.

 

3. Brief over mezelf voor de toekomst

Bij de foto’s van vroeger was niets geschreven. Daardoor weten we niet alles en hebben we nog veel vragen. Jullie krijgen daarom de volgende opdracht: schrijf een brief over jezelf voor de toekomst. In deze brief vertel je over jezelf. Een kopie van je brief wordt samen met de foto voor de toekomst bewaard. Zo kunnen de mensen die dan leven een beetje begrijpen hoe het was om in déze tijd te leven.

Bijzonder bericht aan de toekomst: een tijdscapsule

Bekijk dit artikel en het filmpje met de leerlingen en vertel het volgende:

In 2014 hebben 400 leerlingen uit de gemeentes Holten en Rijssen in de provincie Overijssel ook een brief geschreven over zichzelf. Alleen hun brief aan de toekomst wordt op een wel heel bijzondere manier bewaard. Namelijk in een tijdscapsule die diep onder de grond is begraven. Ook andere bewoners mochten wat in deze capsule stoppen.

Over 50 jaar wordt de tijdscapsule weer opgegraven! Stel de volgende vragen:

 • Waar zouden deze leerlingen over geschreven hebben?
 • Wat zou je zelf in een tijdscapsule willen stoppen?
 • Jullie brief en foto worden ook bewaard. Vinden jullie het belangrijk dat mensen in de toekomst jullie brieven en foto’s kunnen lezen en zien? Vertel waarom jullie dat denken.

Brief voor de toekomst schrijven

Zet  “Een brief over mijzelf, geschreven aan mensen in de toekomst” klaar op het digibord en neem de stappen met de leerlingen door om ze op weg te helpen met het schrijven. Vertel de leerlingen het volgende:

 • De brief bestaat uit 5 stappen verwerk alle stappen in je verhaal.
 • Belangrijk bij het kiezen van de onderwerpen waarover je gaat schrijven is het stellen van de volgende vraag: Als iemand in de toekomst mijn brief leest, wat zou ik dan willen dat ze over mij te weten komen? Wat zou ik zelf leuk vinden om te lezen?
 • Schrijf je brief eerst op een kladblaadje. Daarna ga je een nette versie ervan maken, op een velletje mooi papier.

Als ondersteuning tijdens het schrijven kun je de leerlingen de uitgeprinte foto’s geven en de schrijfvoorbeelden bij elke stap op het digibord tonen of uitprinten.

 

4. Expositie in de klasvoorbeeld fotoblad plaatselijke figuren

De leerlingen maken expositiebladen waarop ze hun eigen portretfoto en de brief bij de foto plakken. Maak van alle bladen een kopie (mag zwart/wit) en stuur deze op de post in de door Marije meegenomen envelop (al gefrankeerd). De kopieën worden samen met de foto’s van de leerlingen opgenomen in het archief van de Historische Kring en bewaard voor de toekomst.
Vertel dat ze een expositie van hun werk gaan maken. Voer de volgende stappen uit:

  1. Print voor iedere leerling de groepsfoto uit en deel deze uit.
  2. Geef iedere leerling een A4-vel gekleurd karton. In het voorbeeld hiernaast zie je waar de foto geplakt kan worden.
  3. Laat de leerlingen de foto uitknippen en met dubbelzijdig plakband, fotolijm of Pritt vastplakken.
  4. Schrijf onder de foto waar je staat (bijv.: Ik ben de tweede van links met die koksmuts op). Noteer ook de namen van de anderen en de datum.
  5. Laat de leerlingen de brief bij de foto opplakken of laat ze stukjes tekst eruit halen die ze bij de foto kunnen schrijven.

Expositie

  1. Richt samen met de leerlingen in de klas of op de gang een expositie in van de in opdracht 3 gemaakte fotobladen.
  2. Bespreek met elkaar hoe de fotobladen zo goed mogelijk tot hun recht kunnen komen. Haal storende omgevingselementen zo veel mogelijk weg.
  3. Zorg ervoor dat de fotobladen van elk groepje bij elkaar komen te hangen.
  4. Stuur een (digitale) uitnodiging naar de ouders om de foto-expositie te komen bekijken.

 

Tentoonstelling in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Na afloop van het project wordt er in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen een tentoonstelling samengesteld met de foto’s van de leerlingen. Tijdens de opening van de tentoonstelling worden de brieven aan de toekomst die de leerlingen voor het project schrijven overhandigd aan het RHC Vecht en Venen. Zowel de foto’s en de brieven krijgen een plek in het archief. Over de start en de duur van de tentoonstelling wordt je per mail geïnformeerd.

Illustratie_presenteren