Les 4 Verhaal en Expositie

Lesinhoud
 • De fotograaf heeft van alle leerlingen foto’s via we-transfer opgestuurd, een aantal daarvan worden klassikaal bekeken.
 • De leerlingen schrijven bij hun eigen portretfoto hun eigen verhaal.
 • Met de foto’s en de verhalen maken de leerlingen expositiebladen voor een tentoonstelling in de klas. Kopietjes van de brieven en de foto’s worden bewaard in het archief van Historische Kring Eemnes.
Lesdoelen
 • De leerlingen bekijken hun foto’s op houding, blik, kleur en uitstraling.
 • De leerlingen ervaren dat ieder mens iets anders kan vinden van dezelfde foto.
 • De leerlingen brengen hun eigen mening duidelijk onder woorden.
 • De leerlingen begrijpen de waarde van het opschrijven van een persoonlijke tekst bij hun foto en het belang van het bewaren van deze informatie voor de toekomst.
Benodigdheden
Tijd

60 minuten

Voorbereiding

Print de door Hilde via We-transfer gestuurde foto’s uit.

Vooraf

 • De fotograaf stuurt de leerkracht via WeTransfer de foto’s toe om in de klas te bekijken.
 • Maak na afloop van de expositie kopietjes van de expositiebladen en doe deze op post in de envelop die Hilde de vorige les voor je heeft meegenomen. Deze documenten worden opgenomen in het archief van de Historische Kring Eemnes. Let op stuur alleen de kopietjes mee van kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven!
 • Iedere leerling krijgt na afloop van het project een afgedrukte fotoprint, deze wordt naar de school opgestuurd.

 

1. Kijken naar portretten

Hilde stuurt via de mail, na les 3, de portretten die door de kinderen zijn gemaakt. Kies een aantal portretten uit en bekijk ze samen met de leerlingen. Benoem tijdens het bekijken van de foto’s wat je ziet en zoek samen naar het verhaal achter de foto.

Wat je ziet: kijk naar houding, handen, stand ogen en mond, uitstraling
Verhaal: denk aan karakter eigenschappen als stoer, verlegen, sterk, sportief, echt een meisje, echt een jongen, gesloten, open.

Stel bij elke foto de vraag:  wat zou deze leerling op de foto doen of belangrijk vinden? Klopt dit verhaal met wat je van deze klasgenoot weet?

 

2. Schrijven van eigen verhaal

Bij de foto’s van vroeger was niets geschreven. Daardoor weten we niet alles en hebben we nog veel vragen. Jullie krijgen daarom de volgende opdracht: schrijf een verhaal over jezelf voor de toekomst. In dit verhaal vertel je over jezelf. Een kopie van dit verhaal wordt samen met de foto voor de toekomst bewaard. Zo kunnen de mensen die dan leven een beetje begrijpen hoe het was om in déze tijd te leven.

Bijzonder bericht aan de toekomst: een tijdscapsule

Bekijk dit artikel en het filmpje met de leerlingen en vertel het volgende:

In 2014 hebben 400 leerlingen uit de gemeentes Holten en Rijssen in de provincie Overijssel ook een bericht geschreven over zichzelf. Alleen hun bericht aan de toekomst wordt op een wel heel bijzondere manier bewaard. Namelijk in een tijdscapsule die diep onder de grond is begraven. Ook andere bewoners mochten wat in deze capsule stoppen. Over 50 jaar wordt de tijdscapsule weer opgegraven! Stel de volgende vragen:

 • Waar zouden deze leerlingen over geschreven hebben?
 • Wat zou je zelf in een tijdscapsule willen stoppen?
 • Jullie brief en foto worden ook bewaard. Vinden jullie het belangrijk dat mensen in de toekomst jullie brieven en foto’s kunnen lezen en zien? Vertel waarom jullie dat denken.

Verhaal voor de toekomst schrijven

Zet  “Het verhaal over mijzelf, geschreven aan mensen in de toekomst” klaar op het digibord en neem de stappen met de leerlingen door om ze op weg te helpen met het schrijven. Vertel de leerlingen het volgende:

 • Het verhaal bestaat uit 5 stappen verwerk alle stappen in je verhaal.
 • Belangrijk bij het kiezen van de onderwerpen waarover je gaat schrijven is het stellen van de volgende vraag: Als iemand in de toekomst mijn verhaal leest, wat zou ik dan willen dat ze over mij te weten komen? Wat zou ik zelf leuk vinden om te lezen?
 • Schrijf je verhaal eerst op een kladblaadje. Daarna ga je een nette versie ervan maken, op een velletje mooi papier.

Als ondersteuning tijdens het schrijven kun je de schrijfvoorbeelden bij elke stap op het digibord tonen of uitprinten.

 

3. Expositie in de klas

De leerlingen maken expositiebladen waarop ze hun eigen portretfoto en de brief bij de foto plakken. Maak van alle bladen een kopie (mag zwart/wit) en stuur deze op de post in de door Hilde meegenomen envelop (al gefrankeerd). De kopieën worden samen met de foto’s van Hilde opgenomen in het archief van de Historische Kring Eemnes en bewaard voor de toekomst.
Vertel dat ze een expositie van hun werk gaan maken. Voer de volgende stappen uit:voorbeeld fotoblad plaatselijke figuren

    1. Print voor iedere leerling de portretfoto uit en deel deze uit.
    2. Geef iedere leerling een A4-vel gekleurd karton. In het voorbeeld hiernaast zie je waar de foto geplakt kan worden.
    3. Laat de leerlingen de foto uitknippen en met dubbelzijdig plakband, fotolijm of Pritt vastplakken.
    4. Laat de leerlingen het verhaal bij de foto opplakken of laat ze stukjes tekst eruit halen die ze bij de foto kunnen schrijven.

Expositie

    1. Richt samen met de leerlingen in de klas of op de gang een expositie in van de in opdracht 3 gemaakte fotobladen.
    2. Bespreek met elkaar hoe de fotobladen zo goed mogelijk tot hun recht kunnen komen. Haal storende omgevingselementen zo veel mogelijk weg.
    3. Zorg ervoor dat de fotobladen van elk groepje bij elkaar komen te hangen.
    4. Stuur een (digitale) uitnodiging naar de ouders om de foto-expositie te komen bekijken.

 

Na afloop van het project krijgen de alle leerlingen een afdruk van hun eigen portret. Deze worden door Kunst centraal opgestuurd.

Illustratie_presenteren