Over de kunstenaar en de historische vereniging

Hilde Sneep Plaatselijke Figuren

Over Hilde Sneep

Hilde is in 2011 afgestudeerd aan de fotovakschool Statief. Voor die tijd was zij werkzaam in het onderwijs als vakleerkracht bewegen. Ze woont en werkt in Baarn. Hilde wil mensen door middel van fotografie in beweging  zetten om te kijken, om jezelf of de ander te zien. Elke foto vertelt een verhaal dat het waard is gezien te worden!
Om aan die passie vorm te geven, werkt Hilde graag aan projecten waarin mensen ruimte krijgen om hun verhaal te delen en de ander de mogelijkheid te geven dit te horen of te zien. Fotografie speelt in deze projecten een essentiële rol.

In september startte het kunstproject Leven in Vorstelijk Baarn. Deze les is daar een onderdeel van. Hilde geeft vorm aan haar passie door ook trainingen te geven aan jongeren op middelbare scholen op het gebied van discriminatie en diversiteit. En in oktober is haar eerste boek uitgekomen: ‘Spiegelbeeld’. Een boek voor moeders en dochters (10-13 jaar) over lichaam, relaties en identiteit.

Meer over Hilde en haar werk vind je op deze website

 

Over de Historische Kring EemnesHKE - PF Eemnes

De Historische Kring Eemnes (kortweg HKE) is een vereniging met leden en een door de leden gekozen bestuur. Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Eemnes en aansluitend gebied. Dit doel wordt in de eerste plaats verwezenlijkt door middel van:

• Ons kwartaalblad Historische Kring Eemnes met publicaties als resultaat van onderzoek of interviews met betrekking tot de historie van Eemnes. Het wordt toegezonden aan de leden en enige andere relaties. Zie ook Kwartaalblad.
• Onze Oudheidkamer, als plaats voor het verstrekken en uitwisselen van informatie, afstemming van activiteiten en voor het bewaren van beeldmateriaal, documenten, boeken en voorwerpen in verband met de geschiedenis van Eemnes.

Kijk voor meer informatie op de website.