Over het project

1. Samenvatting

Tijdens dit project bekijken de leerlingen diverse actuele en historische portretten. Wat zien ze? Wat zijn dat voor mensen? Waarom hebben deze personen zich laten portretteren en waarom op deze manier? De leerlingen raken bekend met portretfotografie en onderzoeken portretten van personen uit de eigen omgeving. Vervolgens maken ze onder leiding van een professionele fotograaf eigen groepsportretten rondom een zelfgekozen thema. Ten slotte schrijven ze een brief over zichzelf bij hun eigen foto. Deze brief en portretfoto wordt opgenomen in het lokaal historisch archief om zo voor de toekomst bewaard te blijven.

 

2. DoelstellingenJan -pf

De leerlingen leren tijdens dit project:

 • wat een portret is;
 • goed te observeren en conclusies te trekken uit hun observaties;
 • dat zowel de maker van het portret als de geportretteerde bepaalde bedoelingen heeft met de foto en dat een portret niet altijd een letterlijke weergave van de werkelijkheid is;
 • zich in te leven in een andere persoon en een andere tijd op de plek waar ze nu zijn;
 • een goede portretfoto te maken;
 • verschillende poses en gezichtsuitdrukkingen aan te nemen;
 • dat foto’s maken nu heel normaal is, maar vroeger heel bijzonder.

 

3. Praktische informatie

 • Vanaf mei 2018 zijn de regels omtrent de privacywetgeving veranderd. Voor het maken en het gebruik van de foto’s in dit project is toestemming nodig van de ouders/verzorgers. Zorg dat je dit vóór de komst van de fotograaf (les 4) in kaart hebt. Je kunt daarbij gebruik maken van deze ouderbrief. In het rooster staat wanneer de fotograaf jouw school bezoekt.

 

4. Kort lessenoverzicht

 • Les 1 Lach eens naar het vogeltje: de leerlingen leren over het ontstaan van portretfoto’s en ontdekken wat voor soorten portretten er zijn. Ze oefenen om goed te kijken naar  onder meer kleding, gezichtsuitdrukkingen, houding en achtergrond.
 • Les 2 Vroeger op de foto: de leerlingen luisteren naar een verhaal over het bezoek aan een fotostudio ongeveer 100 jaar geleden. Daarna kiezen ze een oude portretfoto van iemand uit hun eigen woonplaats, die ze gaan onderzoeken. De uitkomsten van hun onderzoek verwerken ze in een kleine presentatie aan de klas.
 • Les 3 Voorbereiding op het bezoek van de fotograaf: de kinderen bereiden samen hun groepsportret voor en zorgen dat ze klaar zijn voor de komst van de fotograaf in de klas.
 • Les 4 Fotograaf in de klas: de fotograaf komt in de klas. Samen met de kinderen gaat zij in het speellokaal groepsportretten maken. De leerkracht geeft de overige kinderen intussen in het eigen lokaal twee verschillende opdrachten om het begrip ‘portret’ te verdiepen.
 • Les 5 Brief en Expositie: klassikaal bekijken de leerlingen op het digibord de foto’s die van alle groepjes zijn gemaakt. Ze schrijven een brief over zichzelf, deze wordt samen met hun foto bewaard voor de toekomst. Van de brieven en de foto’s maken ze een expositie in het lokaal.

 

5. Aansluiting bij het lesprogramma

Aanknopingspunten in geschiedenismethodes:

 • Groep 5
  – Tijd van wereldoorlogen: fotoalbum, oude foto’s/films, dagelijks leven vroeger
 • Groep 6
  – Tijd van burgers en stoommachines: sociale kwestie
  – Tijd van tv en computers: nieuwe Nederlanders, mode, jaren ’50, reclame, welvaart (arm/rijk)

 

 

6. Waarderingsformulier

Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht zijn benieuwd naar je mening over dit project en het lesmateriaal. Wat was goed? En wat kan beter? Met dank voor het invullen van het waarderingsformulier.