Rondje om de kerk

De overgrootvader van Frederika Kortenhorst reisde in de 19e eeuw rond door de provincie. ANWB-borden en Tomtoms bestonden toen nog niet. Maar er waren wel kerktorens… Frederika duikt in de geschiedenis van haar opa en treedt in zijn voetsporen… Ook in haar verhaal speelt de kerk een hoofdrol.

Wil je meer weten over de inhoud van het project? Lees verder

 

“Rondje om de kerk neemt leerlingen mee in het verleden en dat verleden is op dit moment nog tastbaar, aanwezig. Het is mooi om te zien dat kinderen dit opmerken en begrijpen en zo meer waardering krijgen voor gebeurtenissen in het verleden.”
Leerkracht van de Graaf Florisschool Loenen aan de Vecht

 

Samenwerkingspartners

Jenny Vink, Oude Dorpskerk Bunnik, Sint Stevenskerk, Witte Kerkje – Protestantse Gemeente Odijk

Thema

kerken, torens, bakens in het landschap, vervoer, vroeger, bewegwijzering, meten in voeten, dagboek

Dit project kan aansluiten bij:

Vakken: geschiedenis, taal, rekenen
21e eeuwse vaardigheden: samenwerken, creatief denken

 

Het lesmateriaal verschijnt hier in de loop van het schooljaar.