Over het project

Samenvatting

Je ontvangt een brief van Frederik/Frederika Kortenhorst. Zij hebben op zolder oude spullen gevonden. Waar komen ze vandaan? De leerlingen helpen bij deze zoektocht. Dit is de rode draad van het project. De plaatselijke kerk speelt daarin een grote rol. De leerlingen ontmoeten Frederik/Frederika, de verteller, in de kerk en luisteren naar zijn/haar verhaal. Er blijkt een verband te bestaan tussen een persoon uit een vorige eeuw en de plaatselijke kerk. Tijdens het gehele project verzamelen de leerlingen woorden, foto’s en ander tastbaar materiaal. Daarmee brengen ze in de laatste les het onderzoek ook op creatieve wijze in beeld. Je sluit het project af met een tentoonstelling.

 

Introductiefilm voor de leerkracht

Bekijk hier eerst de introductiefilm over het project (10 min). Zo krijg je een beeld van het project. De film is bedoeld voor jou als leerkracht en niet voor de leerlingen. Hij zou voor hen al te veel verraden over het project. In de film is de acteur/briefschrijver een man, maar het is mogelijk dat in jouw plaats een vrouw deze rol speelt. Verder zie je in de film dat de kinderen een antwoordkaart terugsturen naar Frederik Kortenhorst. De kaart is vervangen door een mail (zie les 1).

 

Kort lessenoverzicht

  • Les 1: introductie van het project, waarbij de leerlingen via een brief kennismaken met Frederik en Frederika Kortenhorst, die op zoek zijn naar iets uit de geschiedenis van hun woonplaats
  • Les 2: de kerk als landmark
  • Les 3: bezoek aan de plaatselijke kerk, waar de leerlingen het verhaal van Frederika horen en een rondje om de kerk maken
  • Les 4: leerlingen gaan op (onder)zoek naar het oudste voorwerp of verhaal dat ze thuis kunnen vinden
  • Les 5: samenstellen van een tentoonstelling van al het projectmateriaal