Les 3 Rondje om de kerk in Amerongen

Lesinhoud
 • De leerlingen maken onderweg naar de kerk een fotoserie.
 • In de kerk luisteren ze naar het verhaal van Frederik en ontdekken zo naar wie hij op zoek is.
Lesdoelen
 • De leerlingen leren zien dat de kerk nu minder herkenbaar is als landmark dan vroeger.
 • De leerlingen kennen de kerk in de eigen woonplaats.
Benodigdheden
Tijd
 • Voorbereiding op school: 10 minuten
 • Vertelling in de kerk: 45 minuten (excl. reistijd)
 • Afsluiting op school: 15 minuten
Locatie
Klas en plaatselijke kerk
Voorbereiding
 • Bekijk het rooster om te zien wanneer je de kerk bezoekt en hoe laat en waar je verwacht wordt.
 • Regel indien nodig een paar hulpouders voor het kerkbezoek, en zorg dat ze weten wat er van hen wordt verwacht.

 

1. Voorbereiden kerkbezoek en fotoserie

 • Interieur Andrieskerk Amerongen,1992 (Coll. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

  Lees de uitnodigingsbrief hardop en bereid de leerlingen voor op het bezoek aan de kerk.

 • Bereid een fotoserie voor: de leerlingen maken een serie van zeven foto’s tijdens de wandeling naar de kerk, waarbij de kerk steeds duidelijker in beeld komt. Ze maken de eerste foto direct bij het vertrek vanaf school. Misschien is de kerk daar nog niet te zien, maar dat geeft niet. Daarna maken ze om de zoveel meter een foto. Op de laatste foto staat de hele kerk! Laat steeds een andere leerling de foto maken (wijs voor vertrek zeven fotografen aan).
 • Reken van tevoren uit om de hoeveel meter er een foto moet worden genomen. Om de 50 meter? Hoeveel voetstappen zitten er in een meter? Hoeveel stappen zet je dan als je om de 50 meter een foto maakt?

Fotograferen

 • Zorg dat je op een veilige plek staat.
 • Zorg dat je stevig op beide benen staat.
 • Maak een foto in de richting van de kerk, ook als je hem nog niet ziet.
 • Geef de camera aan de volgende fotograaf.
 • Zoek voor de laatste foto een plek waar je de hele kerk op de foto krijgt.
 • Sla de foto’s op school op de computer. Zorg dat ze in de goede volgorde blijven staan.

 

2. De vertelling in de kerk

Bij de kerk ontmoeten de leerlingen Frederik. Hij neemt hen mee naar binnen, waar hij hun over zijn zoektocht vertelt. Natuurlijk speelt de kerk een rol, maar in het verhaal komt ook een anekdote of een historische gebeurtenis voor.

 

3. Nagesprek

Terug op school bespreek je het bezoek aan de kerk kort na. Denk aan vragen als:

 • Hoe was het om in de kerk te zijn?
 • Wat heb je gezien en gehoord?
 • Wie was al eens eerder bij of in deze kerk geweest?
 • Kijk je nu anders naar de kerk?
 • Had je gedacht dat de verteller er zo uit zou zien?
 • Wat was een mooi moment in het verhaal? Waarom?
 • Over het maken van de foto’s: Wanneer kwam de kerk in beeld? Wat kwam je tegen waardoor je de kerk niet (goed) kon zien?

 

4. Zinnen verzamelen

Deel stroken blauw papier uit en schrijf de volgende zin op het bord:

Wat me opviel in of bij de kerk, is ………………………………..

Elke leerling schrijft de zin over en maakt hem af. Verzamel de zinnen en bewaar ze voor de afsluitende tentoonstelling.