Over het project

Samenvatting

Je ontvangt een brief van Frederik Kortenhorst. Hij heeft op zolder oude spullen gevonden. Waar komen ze vandaan? De leerlingen helpen bij deze zoektocht; dit is de rode draad van het project.
De plaatselijke kerk speelt daarin een grote rol. Er blijkt een verband te bestaan tussen een persoon uit een vorige eeuw en die kerk.
De leerlingen verzamelen woorden, foto’s en ander tastbaar materiaal. Daarmee brengen ze in de laatste les het onderzoek ook op creatieve wijze in beeld. Je sluit het project af met een tentoonstelling.

Introductiefilm voor de leerkracht

Bekijk hier eerst de introductiefilm over het project (10 min.) om er een beeld van te krijgen. De film is niet bedoeld voor de leerlingen. In de film is de acteur een man, maar het is mogelijk dat in jouw plaats een vrouw deze rol speelt.
Let op: in de film sturen de kinderen een antwoordkaart naar Frederik Kortenhorst. De kaart is vervangen door een mail (zie les 1).

 

Kort lessenoverzicht

  1. Een brief en een antwoord: introductie van het project, waarbij de leerlingen via een brief kennismaken met Frederik Kortenhorst, die op zoek is naar iets uit de geschiedenis van hun woonplaats.
  2. De kerk als landmark: de kerk als herkenningspunt.
  3. Rondje om de kerk: bezoek aan de plaatselijke kerk, waar de leerlingen het verhaal van Frederik horen en een rondje om de kerk maken.
  4. Een kerk van dozen: een tentoonstelling van al het projectmateriaal.

 

Praktische informatie

  • In het rooster vind je wanneer je in de kerk wordt verwacht. Zorg dat je vóór die tijd de eerste twee lessen hebt gedaan! Anders begrijpen de leerlingen niet waar het verhaal dat ze in de kerk te horen krijgen, over gaat.
  • Aan het einde van ieder lesonderdeel verzamel je (afmaak)zinnen van de leerlingen. In de afsluitende opdracht van elke les staat beschreven hoe je dat kunt doen. Deze zinnen heb je nodig voor de tentoonstelling.

 

Vakverbinding en 21ste-eeuwse vaardigheden

Dit project kan aansluiten bij:

 

 

 

 

 

Waarderingsformulier

Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht zijn benieuwd naar je mening over dit project en het lesmateriaal. Wat was goed? En wat kan beter? Vul het waarderingsformulier in.