Schoffels en schoorstenen

Vanaf ongeveer 1850 veranderde het dagelijks leven ingrijpend door de opkomst van de industriële revolutie . Daar waar veel werk eerst met de hand werd gedaan, werden veel werkzaamheden nu overgenomen door machines.

Maar wát veranderde er precies allemaal? En welke invloed hadden deze veranderingen op jouw omgeving én op de danskunst?

In dit project onderzoek je hoe het dagelijks leven van de mens vanaf 1850 door de industrialisatie is veranderd. Ook leer je meer over lokaal industrieel erfgoed en de machines die hier stonden.
Wat voor geluid maakten ze? Wat voor ritmes kwamen hieruit voort? En hoe hebben al deze geluiden en bewegingen weer invloed gehad op de danskunst? Onder leiding van een dansdocent worden de begrippen die bij deze periode horen (sneller werken, ritme, herhaling, saaier/eentoniger) voelbaar gemaakt door de inzet van dans.