Les 3: Fabrieken en machines in de kunst

Hoe kun je dansen op het ritme van machines? 

 

1 Fabriek in de kunst

In de vorige lessen hebben de leerlingen gezien dat sinds de industriële revolutie veel is veranderd in ons leven. De opkomst van machines heeft niet alleen het dagelijks leven beïnvloed, maar ook de kunsten!

Bekijk onderstaande  2 filmpjes. Wat valt je op aan de verschillen in machinale bewegingen?

Filmpje 1

Filmpje 2

 

2 Beweging in de Persil fabriek

In les 1 hebben de leerlingen onderzoek gedaan naar industrieel erfgoed in hun eigen omgeving. Eén van de gebouwen die ze hebben onderzocht is de voormalige zeepfabriek ook wel bekend als de Persilfabriek. In deze fabriek kwamen in de loop van de industriële revolutie steeds meer machines te staan. Het begon met een stoommachine en breidde van daaruit steeds verder uit, waarbij steeds meer mensen werden vervangen door machines.

Brugwal 11

Opdracht
Bekijk gezamenlijk onderstaand filmpje van de machines in de huidige zeepfabriek (Ecolab BV).

 

3 Bedenk een herhalende beweging

Laat de leerlingen nu op basis van de geluiden en bewegingen van het filmpje in tweetallen een herhalende beweging bedenken op deze muziek (mp3 Stomp Ripper Sole) Let op: je krijgt er vijf minuten de tijd voor! Het gaat om één beweging die je constant herhaalt. Je mag je hele lichaam gebruiken of één lichaamsdeel.

 • Gaat de beweging snel of langzaam?
 • Hoe vaak herhaalt de beweging zich?
 • Is de beweging hoog of laag?
 • Welke vormen neemt je lichaam aan? Is het lichaam hoekig, recht, lang, enz.?

Onthoud de herhalende beweging! Neem die op met je mobiele telefoon en bewaar hem voor het maken van een eigen dans.

TIP

 

4 Bedenk een machinale beweging

Bedenk ook een machinale beweging met hetzelfde tweetal op muziek. Zorg ervoor dat de beweging ritmisch en herhaalbaar is (bijvoorbeeld gedurende 1 keer 4 tellen of 1 keer 8 tellen).

Maak een keuze uit onderstaande opties:

  1. Stomp Ripper Sole
  2. Dael- Tri Repetea- Autechre
  3. Radioactive man: Uranium
 • Denk aan schokkende, strakke, houterige, robotachtige bewegingen. De bewegingen zijn ritmisch en herhaalbaar en worden uitgevoerd met delen van of met het gehele lichaam.
 • Ook kan je isolaties gebruiken. Bij een isolatie beweeg je een deel van je lichaam en de rest houd je stil; net zoals een onderdeel van een machine dat zijn werk doet.

Onthoud de machinale bewegingen! Neem ze op met je mobiele telefoon en bewaar ze voor het maken van een eigen dans.

 

EXTRA:  Ter inspiratie een filmpje van de dansgroep Kinjaz uit Los Angeles

De dansers gebruiken hun hele lichaam maar dansen ook in verschillende lagen. Daarmee bedoelen we laag bij de grond, in het midden (normale hoogte) of hoog (zoals sprongen). Ze maken gebruik van versnellen en vertragen en van schokkende, hoekige bewegingen.