De Pieten staken (midden- en bovenbouw)

Inspireren

In een kring. Start met de volgende zin: “Piets is nu echt boos “. De volgende in de kring maakt een zin die hierop rijmt, de volgende voegt een derde zin toe en de vierde maakt de laatste zin.. Schema: AABB. Andere mogelijke startzinnen: Piets is aan het balen, De Pieten hebben een slecht humeur, Dit was de laatste druppel voor Piet, De maat is vol, Piet denkt aan staken, etc…

 

Onderzoeken

De Pieten lopen door de ruimte zonder elkaar aan te raken. Op een teken lopen de pieten in een genoemde emotie/stemming , Na drie tellen staan de pieten in deze emotie/stemming stil in een tableau. Op een volgende klap een tableau, waar de emotie/stemming nog groter is. De ene helft van de groep kan kijken naar de andere helft. Emoties: boos, blij, verdrietig, vermoeid, verlegen. Zowel met de gezichten, de houdingen en de manieren van lopen kun je de verschillende emoties/stemmingen laten zien. Er zijn ook verschillende soorten pieten: de Danspiet, de Baaspiet, de Clownspiet, de Snoeppiet, de Dommepiet, etc. Laat de kinderen ook Pieten verzinnen. Al deze Pieten lopen door de ruimte en gaan na 3 tellen in een tableau staan.

  • Waaraan zie je dat Piet boos is? Hoe zie je dat het een Danspiet is? Of een Baaspiet? Etc.
  • Laten alle Pieten dit op dezelfde manier zien? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
  • Wat zie je aan de gezichten en de houdingen?

 

Uitvoeren

Groepjes van 4 a 5 spelers. Ieder groepje bedenkt wat de reden is waarom de Pieten willen staken. Ieder groepje krijgt een gegeven locatie waar zich het verhaal moet afspelen. Ieder groepje bedenkt een reden, die moet passen bij de locatie. Locaties: dak, boot, kleedkamer Sint, inpakkamer, sportschool Pieten, winkel, badkamer, televisiestudio. Vervolgens Laten de Pieten in twee of drie tableau het verhaaltje zien. Iedere Piet laat in het tableau zien wat voor een soort Piet hij is en/ of in wat voor een stemming Piet is. De twee of drie tableaus die achter elkaar neergezet worden, maken duidelijk wat de reden is dat de Pieten willen staken . Ook Sinterklaas mag een rol spelen.

  • Op welke locatie speelden de tableaus zich af? Waaraan zag je dat?
  • Wat is de reden dat de Pieten willen staken? Waaraan zag je dat?
  • Welke verschillende Pieten zag je?

Variatie: Het groepje kan een kort Sinterklaasgedicht schrijven bij de tableaus. Bij ieder tableau leest een voorlezer de bijpassende dichtregels.

 

Evalueren

  • Hoe ging de samenwerking?
  • Wat vond je gemakkelijk/moeilijk?