Sinterklaas in de bovenbouw

 

Inspireren

In de kring. Noem een woord, bijvoorbeeld ‘Piet’. Laat de kinderen om de beurt een rijmwoord noemen. De reeks stopt als er geen rijmwoord meer bedacht wordt. Start met een ander woord uit de Sinterklaassfeer, laat ook de kinderen startwoorden verzinnen. Variatie: Noem een woord uit de vorige oefening , maar nu beelden de kinderen het rijmwoord uit zonder het te noemen. Kun je zien wat er wordt uitgebeeld?

 

Lees het volgende gedicht voor:

 

In het holst van de nacht, bovenop de daken

Liep een groep Pieten voor zeer belangrijke zaken

 

In iedere schoorsteen stopten zij een geschenk in mooi papier

Een pop, een boek of een knuffeldier.

 

De Pieten waren bijna klaar met hun pakjesronde

Zodat ze eindelijk naar bed konden

Maar helaas, het laatste pakje paste niet

Het was te groot voor de schoorsteen, dat zag elke Piet

 

Toen had de slimste Piet een plan

En begon direct met de uitvoering daarvan

Piet hield het pakket boven de schoorsteen ondersteboven

De andere Pieten konden hun ogen niet geloven

 

Alle stukjes lego vielen een voor een naar beneden

Slimme Piet krijgt een schouderklopje, zo is iedereen tevreden .

 

Bespreek met de klas :

  • Wie zijn de personen ? (groep Pieten, waaronder de slimme Piet )
  • Wat gebeurt er ? (pakjes worden in de schoorstenen gegooid)
  • Waar speelt het zich af? (op het dak)
  • Wat is het probleem? (laatste pakje past niet)
  • Wat is de oplossing? (Slimme Piet gooit het geschenk in stukjes door de schoorsteen)

 

Onderzoeken

Verdeel de klas in groepjes van 4 -5 en geef ze een invulblad . Ieder groepje bedenkt een Sintsituatie rondom Wie, Wat, Waar plus een oplossing voor het probleem.(wat is de oplossing). Als alle onderdelen zijn ingevuld schrijft ieder groepje hier een kort gedicht bij.

 

Uitvoeren

De groepjes maken een scene bij het gedicht. Een van de kinderen leest het gedicht langzaam voor en de anderen beelden dit uit. De scenes worden aan elkaar gepresenteerd

  • Bespreek na ieder presentatie of de uitbeelding paste bij het gedichtwaarom wel/niet?
  • Kan het uitbeelden duidelijker? Wanneer? Hoe?

 

Evalueren

  • Hoe ging het samenwerken bij het bedenken van een scene, het maken van een gedicht en het uitvoeren?
  • Wat vond je het prettigste onderdeel van de opdracht ?

 

Gebaseerd op de methode drama.online www.dramaonline.nl

.