Over de verhalenverteller

Terwijl de Storyscope in de klas staat, komt er een verhalenverteller op bezoek. Hij of zij legt de leerlingen uit hoe het proces van verhalen maken en vertellen werkt.
Die kennis passen ze toe bij het verhalen vertellen met de Storyscope.

Bij het project zijn drie verhalenvertellers betrokken.
Een van deze mensen komt bij jou in de klas:

Joy Slaats

Mijn hoofd is gevuld met beelden en verhalen die ik leven in blaas op het podium.  Ik maak beeldende, poëtische familievoorstellingen met muzikale invloed.
Of het nu miniatuurwerelden zijn die ik met camera’s doorwandel, pop-upillustraties, zwevende poppen, collageknipsels of overheadprojectors, voor mij lopen de atelier- en repetitieruimte in elkaar over.
In mijn voorstellingen zoek ik naar de magie van theater. Figurentheater laat je geloven dat dode materie in de voorstelling weer tot leven komt. Daardoor is het voor mij de meest magische vorm van theater.

Jorrit Thijn

Verhalen zitten in een klein hoekje. Iedereen vertelt elkaar de hele dag verhalen. We kleuren de werkelijkheid dan graag een beetje in met grote en kleine leugens. Al jong was ik zo’n verhalenverteller, altijd de werkelijkheid iets mooier maken, verhalen schrijven, toneelstukjes spelen. Dat soort dingen. Mijn fantasie was zo sterk dat ik mijn verhalen soms bijna zelf ging geloven! Schrijven was, is en blijft mijn grote passie. Ik voel ook een grote urgentie om de verhalen van onze generatie te vertellen, juist nu de wereld zo dynamisch is en snel verandert. Het vertelmedium wordt door het verhaal ‘gekozen’; toneel, film, proza, poëzie of games, het kan allemaal.

Rhodé Gonggrijp

Als passie aangeboren kan zijn, dan zit theater in mijn genen. Al zo lang ik mij kan herinneren, is de wereld mijn podium en speelt mijn leven zich voor een belangrijk deel af tussen schuifdeuren en theatergordijnen.

​Het vertalen van mijn gevoelens en emoties, het spelenderwijs ontdekken van diepere lagen in een rol, het hoorde al jong bij mij. Naarmate de jaren vorderden, groeide ook mijn passie voor theater. Na een reis door Peru kwam het absolute besef dat ook mijn professionele toekomst bij theater maken lag. Toen ik met dove en verstandelijk gehandicapte kinderen een voorstelling maakte, realiseerde ik me meer dan ooit waar ik thuis hoorde: in het theater. Inmiddels ben ik afgestudeerd als docerend theatermaker aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.