1. Over programmeren en fiducials

Lesinhoud
In deze les bereid je de leerlingen voor op het werken met fiducials. Zo zullen ze beter begrijpen hoe de Storyscope werkt. De leerlingen delen hun kennis over programmeren en doen hier wat oefeningen in. Ze maken kennis met fiducials en ontdekken waarvoor deze kunnen worden gebruikt.
Lesdoelen
 • De leerlingen verwoorden wat programmeren is.
 • De leerlingen kunnen stapsgewijs en unplugged programmeren.
 • De leerlingen kunnen verwoorden wat fiducials zijn en hoe ze ingezet kunnen worden.
Activiteiten
 1. Wat is programmeren?
 2. Wat is een fiducial?
 3. Programmeren en Storyscope
Tijd
30 minuten. Uitbreiding mogelijk met extra opdrachten.

1. Wat is programmeren?

Laat de leerlingen uitwisselen wat zij weten over programmeren:

 • Wat is programmeren?
 • Hoe programmeer je?
 • Wat programmeer je?
 • Wat heb je nodig voor programmeren?
 • Wat moet je kunnen om te programmeren?
 • Kun je ook zonder computers programmeren?

Programmeren is het schrijven van een computerprogramma.
Als je wilt dat de computer iets doet, moet je hem een opdracht geven.
Deze opdracht moet stap voor stap en logisch in elkaar zitten. De computer denkt zelf namelijk niet: hij zal precies doen wat jij zegt.
De opdracht schrijf je in een programmeertaal: een code.

Voor het programmeren moet je dus logisch kunnen denken.
Je kunt dit ook unplugged doen: zonder computer.
Bijvoorbeeld met de sandwich robot: stap voor stap beschrijf je hoe een robot een boterham met hagelslag smeert.
Op de leerlingensite staat de opdracht voor de leerlingen.

Extra.

Wil je meer doen met logisch denken en unplugged programmeren?

 1. programmeren unplugged: codekinderen.nl/unplugged
 2. online cursus computational thinking.

Op de leerlingensite staat ook de link naar Scratch: een online programma, waarmee kinderen leren programmeren.

2. Wat is een fiducial?

De Storyscope werkt met fiducials. Deze fiducials zijn de koppeling tussen de code en de computer.
Op de onderkant van de blokjes van de Storyscope zijn de fiducials te zien. De codes zitten in de laptop.

Vraag wie weet wat een fiducial is.
Vraag  ook wie weet wat een QR code of een streepjescode is.
Laat de verschillende afbeeldingen zien.

Een fiducial is een afbeelding die werkt als herkenningspunt voor de computer.
Aan de fiducial zit een code gekoppeld die een afbeelding of een actie beschrijft.
Door deze code te lezen, weet de computer wat hij moet doen.
Ook waar de fiducial is, bepaalt wat de computer moet doen.
Er kunnen afbeeldingen aan gekoppeld zitten, geluiden, tekst, bewegende beelden.
Fiducials worden ook voor augmented reality gebruikt.

Het is te vergelijken met een streepjescode of een QR code.

 

Op de Storyscope leerlingensite is een aantal voorbeelden te zien van het gebruik van fiducials.
Laat een aantal filmpjes zien, of laat de leerlingen zelf de filmpjes bekijken. Koppel terug in de klas wat hen is opgevallen:

 • Wat kun je allemaal met fiducials doen?
 • Kun je zelf nog iets bedenken waarvoor je fiducials zou kunnen gebruiken?
 • Bij de Storyscope zijn de fiducials gekoppeld aan afbeeldingen en bewegingen.

 

3. Programmeren en de Storyscope

Bij de Storyscope worden verschillende manieren van programmeren gebruikt.
Vertel de leerlingen hoe programmeren in dit project aan bod komt:

 • Het schrijven van de codes, waardoor de computer weet welke bewegingen gemaakt kunnen worden. Dit is al gedaan door de kunstenaar.
 • De leerlingen volgen het denkproces van programmeren bij het bedenken van het verhaal, het bedenken van hun karakter, het vormgeven van hun karakter en het uitvoeren van het verhaal met de verschillende karakters.
  Hiervoor doorlopen ze een aantal stappen, zodat het stapsgewijs denken en nauwkeurig noteren (in tekst en/of tekening) geoefend worden.