2. Verhalen maken en vertellen

Lesinhoud
Met verschillende opdrachten oefenen de leerlingen spelenderwijs met het maken en vertellen van verhalen.
Lesdoelen
 • De leerlingen oefenen verschillende manieren van verhalen vertellen.
 • De leerlingen oefenen met associëren.
 • De leerlingen maken kennis met het schimmenspel.
Benodigdheden
Voor het maken van een schimmenspel:
 • wit doek
 • sterke lamp
 • zwart papier
 • scharen
 • splitpennen
Activiteiten
 1. Vertel samen een sprookje
 2. Verzin samen een verhaal
 3. Een schimmenspel
Tijd
ca. 10 minuten per activiteit. Voor het maken van een schimmenspel is wat meer tijd nodig.
Voorbereiding
Leg voor het maken van een schimmenspel een wit doek en een sterke lamp klaar. Leg voor het maken van papieren karakters zwart papier, splitpennen en scharen klaar.

 

Inleiding

De leerlingen maken uiteindelijk met de Storyscope een verhaal.
Een verhalenverteller komt hen hierbij inspireren.

Voordat de Storyscope op school is, kun je met een aantal verhaaloefeningen de leerlingen voorbereiden op het spelen met de Storyscope.
Deze oefeningen helpen om te associëren, verschillende ideeën uit te proberen en om de opbouw van een verhaal te ervaren.
 

1. Vertel samen een sprookje.

 • De leerlingen zitten in een kring.
 • Kies een sprookje uit dat iedereen kent.
 • Om de beurt zegt iedereen een zin.
  Net zolang tot het hele sprookje verteld is.
 • Begin met ‘ Er was eens’ en eindig met ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’.

Lukt het ook een sprookje te vertellen dat binnen 1 kring uit is?
 

2. Verzin samen een verhaal.

 • De leerlingen zitten in een kring.
 • Bedenk over wie het verhaal gaat en waar het zich afspeelt.
 • Om de beurt zegt iedereen een zin.
  Net zo lang tot het verhaal af is.

Bespreek:

 • Wat voor verhaal is het geworden?
 • Wat gebeurde er?
 • Was het een logisch verhaal?
  Was er een duidelijk begin, midden en eind?
 • Was het makkelijk om zo te verzinnen?

Maak nog eens  zo’n verhaal.
Bedenk een ander personage, locatie en gebeurtenis.
Lukt het ook een verhaal te vertellen dat binnen 1 kring uit is?

Deze opdracht kun je ook in kleinere groepjes doen.

 

3. Een schimmenspel.

De Storyscope is geïnspireerd op het schimmenspel.
Op de leerlingensite zie je een film van Lotte Reiniger, een van de inspiratoren: zij maakt zo’n 90 jaar geleden al films met schimmenspel.

 

Zelf spelen:

Een schimmenspel kun je zelf maken: met een wit doek en een sterke zaklamp (of bouwlamp) kun je met schimmen spelen.
Door zelf achter het doek te gaan staan, word je voor het publiek een schaduw.
Ontdek wat er gebeurt als je verder weg of dichter bij het doek staat.
Welke verhaal kun je uitbeelden?

Karakters maken:

Je kunt van zwart papier karakters maken.
Knip de vorm uit die je wilt laten zien.
Als je beweegbare karakters wil maken, knip dan verschillende delen uit en maak ze met splitpennen aan elkaar vast (zie afbeelding).
Op een vergelijkbare manier worden ook de karakters op de Storyscope gemaakt.

Beweeg dan de karakters die je hebt gemaakt achter het witte doek.
Het publiek ziet de schaduwen.
Vertel het verhaal erbij.