4. Maak je eigen karakter

Lesinhoud
  • De leerlingen maken hun eigen karakter voor de Storyscope
Lesdoelen
  • ontwerp een karakter dat past in jullie verhaal
Benodigdheden
Tijd
De Storyscope blijft na de gastles nog 1 week op school. Geef kinderen voldoende tijd om hun verhaal te creëren (1o min) en te oefenen (1o min) op de Storyscope.  
Voorbereiding
  • Plan per dag tijd in voor de verschillende groepjes om aan hun verhaal op de Storyscope te werken.
  • Regel een presentatiemoment met een groep (uit de onderbouw).

De leerlingen kunnen hun eigen karakter toevoegen aan de storyscope.
Net zoals de basiskarakters is dit een silhouet.
Een silhouet is een schaduwbeeld, de omtrekvorm van iets of iemand, maar dan opgevuld met zwart. Meestal is het een zijaanzicht van iets of iemand.

template dier

De leerlingen kunnen een dier maken of een object.
gebruik voor een dier het dier-template, dit bestaat uit 7 delen: kop, lijf, staart, bovenbeen voor, bovenbeen achter, onderbeen, voet.
De Storyscope voegt deze delen samen tot een geheel.
gebruik voor een object het object-template, dit bestaat uit 1 deel.

Wat de leerlingen maken, hangt af van het verhaal dat ze willen maken.

 

Teken het karakter eerst met potlood en trek het daarna over met zwarte pen of stift.