Over het project Timbre

Samenvatting

Timbre is een installatie van Monobanda (ook bekend van De Kleurkamer) voor kinderen uit groep 3-4. Het ontdekken van de stem en het experimenteren met de stem staat centraal.
De stem wordt gebruikt als een gamecontroller, met hun stem maakt de klas een gezamenlijk schilderij op het digibord. De installatie transformeert klanken naar vormen en kleuren. Het project bestaat ook uit een theatraal deel. Er komt een acteur in de klas. In een komische dialoog met een digitale dirigent (de ‘digigent’, zichtbaar op het digibord) gaan ze samen met de kinderen aan de slag met het maken van een klankcompositie, een stemschilderij.

Via spel ontdekken de leerlingen hun stemmogelijkheden: hoog-laag, hard-zacht, kort-lang, toon glijden-toon vasthouden, enz. Voor het durven uiten is een veilige sfeer noodzakelijk, waarin waardering is voor ieders inbreng. Het gaat hierbij niet om goed of fout, ook niet om zuiver of vals, maar wel om het onderzoeken van de mogelijkheden van de eigen stem in al zijn verscheidenheid.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Voorbereiding: leg een USB-stick klaar. Hier wordt het uiteindelijke stemschilderij op gezet.
  • De installatie wordt in een kwartier opgebouwd in het klaslokaal. Het is fijn als daar geen kinderen bij aanwezig zijn, dus als dat bijvoorbeeld in het speelkwartier of in de middagpauze kan. Hier is geen hulp van de school bij nodig. Monobanda komt met een eigen computer en beamer en sluit die aan op het digibord.
  • De installatie wordt gespeeld met de hele klas. Dit duurt circa 30 minuten.
  • Tijdens het afbouwen en opruimen van de installatie is het de bedoeling dat de leerlingen zelf in tweetallen een stemschilderij met wasco op tekenpapier maken. Eén kind maakt geluiden met de stem, de ander tekent die op het papier en daarna omgekeerd. De leerkracht geeft die opdracht en deelt het materiaal uit, zodat Monobanda de installatie kan inpakken.

In totaal duurt het een uur.

Het volgende filmpje geeft een impressie van Timbre in de klas.

Voorbereiding in de klas

Via diverse klankspelletjes op de volgende pagina’s ontdekken de leerlingen hun stemmogelijkheden. Je kunt zelf een keuze maken.

 

Extra Gastles

De scholen in De Bilt krijgen in het kader van het Verdiepingsprogramma (CVP) een gastles muziek van een docent van het Kunstenhuis. Klik hier voor de inhoud van de les en het rooster. Je hoeft voor deze les niets voor te bereiden.