Over het project

1. Samenvatting

De kinderen krijgen een brief van Teun en Pleun, de tuiniers van de beeldentuin. Zij vragen de kinderen om naar de beeldentuin te komen omdat zij hun hulp nodig hebben. Om goed uit te kunnen leggen waarbij zij hulp nodig hebben, laat Teun of Pleun de kinderen eerst meer van de tuin zien. Gaandeweg wordt duidelijk wat het probleem is.

Na het verhaal van Teun of Pleun pauzeren de kinderen een kwartier in het tuingedeelte. Bea de beeldhouwer komt hen daar ophalen voor het tweede gedeelte van het bezoek. Samen met Bea gaan de kinderen aan de slag met een beeldende opdracht, dit is de verdiepingsles. Aan het eind van het bezoek hebben de kinderen Teun en Pleun geholpen.

2. Doelstelling

  • Het doel van dit project is om leerlingen aan de hand van een verhaal en een ‘probleem’ kennis te laten maken met een bijzondere plek uit hun eigen omgeving.
  • De leerlingen ervaren dat hun eigen omgeving betekenisvol is. Zodra de kinderen hun eigen omgeving leren kennen biedt dat mogelijkheden zich te wortelen en van daaruit de wereld te leren kennen.
  • Ook spreken de kinderen hun creativiteit aan door mee te denken over de oplossing voor het probleem.

 

3. Kort lessenoverzicht

Dit project bestaat uit twee lessen en een afsluitende brief op school. Het is belangrijk dat de kinderen op school worden voorbereid op het bezoek aan beeldentuin de HazArt.

  • Les 1, de brief: de klas ontvangt een brief van Teun en Pleun, de tuiniers van de beeldentuin.
  • Les 2, deel a: bezoek aan de beeldentuin. De kinderen gaan naar beeldentuin de HazArt in Soest. Teun of Pleun ontvangt de kinderen en vertelt over de beelden en de tuin. De kinderen worden deelgenoot gemaakt van een probleem.
  • Les 2, deel b: aan de slag! De leerlingen helpen het probleem op te lossen en verwerken daarbij hun belevenissen door middel van een creatieve opdracht. Deze les sluit direct aan op les 2, deel a in de beeldentuin.
  • Afsluiting: de klas ontvangt een bedankbrief van Teun en Pleun.

 

4. Praktische Informatie

Bekijk hier het rooster.

Over het bezoek aan beeldentuin de HazArt:

  • Zorg indien nodig voor voldoende rij-ouders. Ouders hoeven niet tijdens het projectbezoek aanwezig te zijn.
  • Indien de rij-ouders wel bij het projectbezoek blijven, vertel hen dan wat de kinderen gaan doen en vraag ze niet met elkaar te praten tijdens het verhaal. Geef ze dan ook de brief voor de begeleiders mee.
  • De klas wordt ontvangen door een van de acteurs. Het is prettig als de leerkracht verantwoordelijk blijft voor de orde, dan kan de acteur zich op de inhoud richten.

 

Vakverbinding en 21e-eeuwse vaardigheden

Dit project kan aansluiten bij:

 

5. Waarderingsformulier

Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht zijn benieuwd naar je mening over dit project en het lesmateriaal. Wat was goed? En wat kan beter?

Vul het waarderingsformulier in.