Les 1 Voorbereiding

1.

2. Vragen verzamelen

Wat willen jullie graag van de schrijver weten? Schrijf de vragen op. Zoek naar vragen die vooral over het schrijven en gedichten gaan. Bijvoorbeeld:

   • Hoe komt u op ideeën?
   • Waar gaan uw verhalen meestal over?
   • Wat is moeilijk bij het schrijven van een kinderboek?
   • Is het leuk om schrijver te zijn? Waarom wel/niet?

Spreek af wie welke vraag stelt; niet iedereen hoeft aan de beurt te komen.